Talousarviot ja tilinpäätökset

Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan vuosittain tuleville tilikausille. Talousarvio sisältää seuraavan vuoden ja suunnitelmavuosien talouden ja toiminnan kehyksen. Suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet hyväksyy kunnanhallitus.

Kunnanhallitus ja lautakunnat laativat ja hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymistä koskevaa toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Valtuusto voi talousarvion yhteydessä hyväksyä erilliset talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.

Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnan talousarvion ja taloussuunnitelman. Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Määräraha ja tuloarvio otetaan talousarvioon bruttomääräisenä.

Toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista säännöllisesti. Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla.

Isojoen kunnan talousarviot ja tilinpäätökset löydät tämän sivun linkeistä.