Lautakunnat

Lautakunnat ovat hallituksen alaisia toimielimiä. Ne hoitavat toimialasta riippuen erilaisia pysyväisluonteisia tehtäviä ja tehtävistä päättäminen kuuluu valtuustolle.

Lautakuntien tehtävänä on toimia lähellä palvelutuotantoa, johtaa ja valvoa erilaista palvelujen tuottamista kunnassa. Lautakuntien rooliin kuuluu myös vahvistaa ja tuoda esille kuntalaisnäkökulma palvelutuotantoa kehitettäessä. Lautakuntarakenne vaihtelee kunnittain ja pakollisia lautakuntia ovat ainoastaan tarkastus- ja vaalilautakunnat.

Isojoen kunnassa lakisääteisten lautakuntien lisäksi toimii hyvinvointilautakunta ja koulutuslautakunta. Lautakuntiin liittyvät sähköiset kyselyt voi toimittaa osoitteeseen kunnanhallitus@isojoki.fi.