Hankkeet

HankkeetHankkeet ovat määräaikaisia kehittämisprojekteja, joilla on myös ulkopuolista rahoitusta. Tyypillisiä rahoituskumppaneita hankkeilla ovat valtionhallinto (ministeriöt), EU (ELY-keskus ja Leader-ryhmä), yritykset ja toiset kunnat.

Yrityksille on tarjolla monenlaisia rahoitusmahdollisuuksia yritystoiminnan ja tuotteiden kehittämishankkeisiin. Niistä saa tietoa Yritys- ja elinvoimakoordinaattori Kimmo Siukolalta, joka myös auttaa yrityksiä hankkeiden valmistelussa ja rahoituksen hakemisessa.