Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda

Vardaan on kerätty varhaiskasvatuksen tietoja vuoden 2019 alusta lähtien. Tietovarannon avulla varhaiskasvatuksesta saadaan jatkossa yhteismitallista, vertailukelpoista ja laadukasta tietoa. mm viranomaisten käyttöön. Varda-tietovarantoa kehitetään yhteistyössä Opetus ja kulttuuriministeriön sekä teknisen toimittajan kanssa.

Varhaiskasvatuksen tietovarannosta määrätään varhaiskasvatuslaissa (504/2018). Huoltaja voi katsella omia ja lapsensa tietoja Opetushallituksen  Oma Opintopolku -palvelun kautta.

Tietovarantoon tallennetaan tiedot (Varhaiskasvatuslaki §70):

  • varhaiskasvatustoimijoista ja toimipaikoista
  • varhaiskasvatuksessa olevista lapsista ja heidän huoltajistaan
  • varhaiskasvatuksen henkilöstöstä

Tietovarannon tietoja käyttävät mm. seuraavat tahot:

  • Kela, Tilastokeskus, Aluehallintovirasto ja Opetus ja Kulttuuriministeriö
  • Kunta
  • Varhaiskasvatusta koskeva tutkimus