Jussi Stefanus ja Tyyne Martta Vihermön rahasto

Jussi Stefanus ja Tyyne Martta Vihermön rahaston tarkoituksena on tukea Isojoelta olevien ja Isojoella asuvien henkilöiden ja yritysten toimintaa myöntämällä avustuksia rahaston tuottoihin perustuen. Rahaston avustushakemuksissa noudatetaan jatkuvan haun periaatetta. Voit siis jättää hakemuksesi milloin vain. Toimikunta käsittelee hakemukset kaksi kertaa vuodessa huhtikuussa ja lokakuussa.

Isojoen kunta on vastaanottanut testamenttisaannoksena (kh 15.01.2018 § 13 ja kh 19.04.2022 § 86) Sakari ja Lyyli Vihermön perinnön. Perinnön rahavarat ja muu omaisuus ovat testamenttimääräysten mukaisesti siirtyneet Isojoen kunnan hallinnoitavaksi kuolinpesään liittyneiden velvoitteiden suorittamisen jälkeen.

Kunnan vastaanottaman perinnön testamentissa määritellään, että rahavarojen ja muusta omaisuudesta saatava vuosittainen tuotto tulee käyttää Isojoelta olevien tai Isojoella asuvien henkilöiden tai yritysten hyväksi Isojoen kunnan harkinnan mukaan ja vuosittain pyydettävin hakemuksiin perustuen. Ellei tuottoa jonakin vuonna olisi muodostunut, myöskään avustuksia ei tällöin jaeta.

Avustukset tulee hakea kirjallisella menettelyllä ja ne tulee osoittaa kunnanhallituksen nimeämälle Vihermö -toimikunnalle. Hakemus laaditaan käyttäen rahaston avustushakemuskaavaketta, joka löytyy täältä. Avustuspäätöksiä tehdään kaksi kertaa vuodessa, huhtikuussa ja lokakuussa.


Hakukelpoisuus

Avustusta voi hakea isojokinen yhdistys tai yleishyödyllinen yhteisö. Avustusta voidaan myöntää myös perustellusta syystä Isojokiselle tai Isojoelta lähtöisin olevalle yksityishenkilölle.

Avustusta voidaan kohdentaa esimerkiksi yhdistysten suorittamiin kehittämistoimenpiteisiin, toiminnan järjestämiseen, harrastusmahdollisuuksien kehittämiseen, hankintoihin ja tapahtumiin, mikäli niiden katsotaan edistävän isojokisten hyvinvointia ja paikallista kehitystä. Selvyyden vuoksi todetaan, että Isojoen kunta voi hakea myönnettäviä avustuksia silloin, kun hakemus täyttää sääntökirjan mukaiset ehdot.

Yksityishenkilöiden osalta tukea voidaan myöntää esimerkiksi ikäihmisten, kehitysvammaisten tai muuten heikommassa asemassa olevien isojokisten henkilöiden avustamiseen ja heidän arjen erityisten haasteidensa ratkaisemiseen. Myös opinnäytetyön, pro gradu -tutkielman tai vastaavan laadintaan voidaan myöntää tukea, mikäli työllä voidaan katsoa olevan positiivinen vaikutus Isojoelle.

Avustuksen saamisen edellytyksenä on, että hakijan toiminta tai avustuksella toteutettavat kehitystoimenpiteet on suunnattu isojokisten tai Isojoelta lähtöisin olevien henkilöiden tai yritysten hyväksi. Avustuspäätöksissä priorisoidaan isojokisten hyväksi tehtävät kehityshankkeet ja uutta toimintaa kuntaan luovat toimenpiteet.

Katso tarkemmat avustussäännöt täältä.