Kunnanhallitus

Kunnanhallitus on kunnan keskeisin toimielin. Sen tehtävänä on johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallituksen vastuulla on myös kunnan toiminnan yhteensovittaminen ja omistajaohjaus.

Kunnanhallituksen lakisääteisenä tehtävänä on valvoa kunnan etua ja edustaa kuntaa työnantajana. Lakisääteisiin tehtäviin kuuluvat myös kunnan henkilöstöpolitiikasta vastaaminen ja kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä huolehtiminen.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja johtaa poliittista yhteistyötä, jota kunnanhallituksen tehtävien toteuttaminen edellyttää. Kunnanhallituksen ja sen puheenjohtajan tehtävät, sekä toimi- ja päätösvalta määritellään tarkemmin valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä. Isojoen kunnanhallituksessa on yhdeksän jäsentä. Valtuuston puheenjohtajistolla on osallistumisoikeus kunnanhallituksen kokouksiin.

Isojoen kunnanhallitus 2021-2025:

  • Pia Jaakkola, puheenjohtaja (Kesk)
  • Anna Alakortes, varapuheenjohtaja (Kok)
  • Pirjo-Liisa Ketola (Kesk)
  • Kari Luomaniemi (Kesk)
  • Jari Pitkäranta (Kesk)
  • Juha Peltonen (Kesk)
  • Toni Hautala (Kok)
  • Jorma Rantala (PS)
  • Outi Valli (PS)

Nimilyhenteet:

Kansallinen Kokoomus – Kok
Perussuomalaiset – PS
Suomen Keskusta – Kesk