Kasvatus ja opetus

Isojoen kunnan kasvatus- ja opetuspalveluiden tehtävänä on tuottaa vahvat ja kattavat lapsilähtöiset varhaiskasvatus-, esi- ja perusopetuspalvelut. Isojoella varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodissa sekä perhepäivähoidossa ja perusasteen opetusta 0 – 9  -luokkien oppilaille Isojoen Koulukolmiossa.

Kasvatus- ja opetuspalveluiden toimintaa johtaa koulutuslautakunta, jonka toimialana on kasvatuksen ja opetuksen toimialan hallinto, varhaiskasvatus, esiopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta ja perusopetus. Koulutusosaston johtajana toimii Rehtori Antti Oikarinen.

Kuvassa oppilaat ovat uudessa aktiviteettipuistossa
Koululaisia tutustumassa aktiviteettipuistoon.

KIINNOSTAISIKO SINUA VANHEMPAINYHDISTYKSEN TOIMINTA?

Vanhempainyhdistyksen uusi toimintakausi alkaa syyskuussa.

Jatkuakseen yhdistys tarvitsee mukaan aina uusia vanhempia.

Jäseneksi yhdistykseen liitytään maksamalla jäsenmaksu 10€/vuosi.

Toimintaa rahoitetaan mm. avustuksilla, sponsorointituloilla, talkootyöllä, jäsenmaksuilla sekä erilaisilla arpajaisilla ja myyjäisillä.

         Yhdistyksessä  saat  mahdollisuuden olla vaikuttamassa koulun/päiväkodin ja kodin väliseen yhteistyöhön. Mielipidettämme on kysytty mm. lasten viihtyvyyteen ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa.

Yhdistyksen avulla tuetaan  koteja, päivähoitoa ja koulua niiden pyrkimyksissä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä  kannustetaan lapsia  liikkuman hankkimalla erilaisia  liikuntavälineitä.

Yhdistys myös järjestää erilaisia neuvottelu-,keskustelu- ja juhlatilaisuuksia.

Vuosien varrella olemme järjestäneet monenlaista mukavaa toimintaa.