Kehityksen ja oppimisen tuki

Kehityksen ja oppimisen tuki on osa varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa ja toteutetaan ensisijaisesti lapsen omassa varhaiskasvatusryhmässä. Lapsen kehitystä tuetaan kokonaisvaltaisesti, huomioiden vahvuudet, sekä tukea tarvitsevat kehityksen ja oppimisen alueet. Oikea aikaisella ja mahdollisimman varhain annetulla tuella ennaltaehkäistään pulmien vaikeutumista. Lapsi voi tarvita tukea monista eri syistä.

Varhaiskasvatuksen opettajat sekä varhaiskasvatuksen erityisopettaja (VEO), toimivat osana laajaa varhaiskasvatuksen yhteistyöverkostoa. VEO autaa henkilöstöä löytämään erityisohjauksen tarpeessa olevat lapset, mahdollisimman varhain. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja konsultoi sekä varhaiskasvatuksen henkilöstöä että vanhempia, erityistä tukea tarvitsevan lapsen asioissa. Isojoella varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut hankitaan Koulukolmiolta.