Oppilashuolto

Kouluterveydenhuolto järjestetään koulun työsuunnitelmassa olevan toimintasuunnitelman mukaisesti. Kouluterveydenhoidosta ja suun terveydenhoidosta vastaa Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue. Kouluterveydenhoitajana toimii  Taina Pitkäranta. Kouluterveydenhoitaja on tavattavissa koululla kahtena päivänä viikossa.

Koulukuraattorina toimii Niina Hietaoja. Hän työskentelee koululla kahtena päivänä viikossa. Palvelu järjestetään yhteistyössä Kankaanpään kaupungin kanssa. Koulupsykologipalvelut järjestetään alakoululaisille Kauhajoen perheneuvolassa.

Oppilashuoltotyö on muuttunut 1.8.2014 voimaan tulleen oppilas- ja opiskelijahuoltolain myötä. Koulukuraattori, -psykologi ja -terveydenhuoltopalvelut ovat tulleet velvoittaviksi. Koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu säännöllisesti lukuvuoden aikana. Yksilöllisiä oppilashuoltoryhmiä järjestetään lukuvuoden aikana tapauskohtaisesti.