Siimat kireäksi

Isojoella on monipuoliset mahdollisuudet vapaa-ajankalastukseen. Kalastuksellisia elämyksiä tarjoavat erityisesti Lapväärtin-Isojoen jokialue ja kirkasvetinen kangasjärvi. Lapväärtin-Isojoki virtaa kuuden kunnan ja kolmen maakunnan alueella. Pääuoman alinta osaa Kärjenjoen haaran ja meren välillä kutsutaan Lapväärtinjoeksi ja sen yläpuolista osuutta Isojoeksi. Vesialueilla on kalastajia kiinnostavia pyyntikohteita kuten taimenta, harjusta ja siikaa. Lauhanvuoren kansallispuiston läheisyys ja sen yhteyteen luotu luontomatkailuun liittyvä infra on myös kalastajien hyödynnettävissä.

Vesialueet ovat pääosin osakaskuntien sekä yksityisten vesialueiden omistajien hallinnoimia. Alueella ei ole yhtenäislupa-alueita, vaan kaikki osakaskunnat myyvät omia kalastuslupiaan hallinnoimilleen vesialueille. Iivari-Polvenkylän, Isojoen, Villamo-Heikkilän ja Vanhankylän kalastuskunnat ovat aloittaneet syksyllä 2020 selvityksen mahdollisesta yhdistymisestä yhdeksi suuremmaksi osakaskunnaksi.

Isojoen ainutlaatuinen meritaimenkanta

Lapväärtin-Isojoen meritaimenkanta on ainoa Selkämeren alueen luontaisesti lisääntyvä alkuperäinen meritaimenkanta ja yksi koko maan yhdestätoista jäljellä olevasta alkuperäisestä meritaimenkannasta. Lapväärtin-Isojoen meritaimenista perustettu viljelykanta on eteläisen Suomen rannikolla eniten istutuksiin käytetty meritaimenkanta. Vastaavanlaista, kohtuullisia harjus- ja taimenkantoja sisältävää vesistöä ei lähialueilta löydy.

Kangasjärvi – kirkasvetinen helmi

Isojoella sijaitseva kangasjärvi on pieni erinomaisessa kunnossa oleva vähähumuksinen ja hyvin kirkasvetinen järvi. Järven syvin kohta on 6,7 metriä. Järvellä harrastetaan runsaasti vapaa-ajankalastusta ja järvellä on alueellisesti muutenkin korkea virkistyskäyttöarvo. Järveä ja sen kalastoa on pitkään kehitetty nimenomaan virkistyskalastus silmällä pitäen ja saadut lupatulot menevät lähes täysin takaisin järven kalaston hoitoon. Järvelle istutetaan vuosittain siikaa. Kangasjärven rannalla toimii leirintäalue ja sen yhteydessä yleinen uimaranta. Järven rannalla on myös runsaasti vapaa-ajanasutusta.

Valtion kalastuksenhoitomaksu

Valtion kalastonhoitomaksu on valtion veroluontoinen maksu ja se tulee maksaa, jos on iältään 18–64-vuotias ja kalastaa vieheellä tai pyydyksillä tai ravustaa. Kalastonhoitomaksu oikeuttaa yhdellä vieheellä kalastamiseen lähes koko maassa. Isojoella kalastaja tarvitsee lisäksi vesialueen kalastuskunnan luvan. Valtion kalastonhoitomaksuilla hoidetaan kalavesiä ja kalakantoja sekä valvotaan kalastusta ja neuvotaan kalastajia.

Kalanhoitomaksun hinta on 45 euroa / kalenterivuosi tai 15 euroa / viikko (7 vrk) tai 6 euroa / vuorokausi. Kalanhoitomaksusta löydät lisätietoa täältä.

Kalastusluvat Isojoki-Lapväärtinjoelle ja Kangasjärvelle


Isojoen Kalastuskunta

Isojoen kirkonkylän kalastuskunta myy luvat Kangasjärvelle ja Isojoki-Lapväärtinjoelle Isojoen kirkonkylän kohdalta. Kangasjärvestä saa siikaa vetouistelulla, perholla ja pilkillä sekä ahventa onkimalla. Joesta esimerkiksi meritaimenta ja harjusta. Seuran nettisivut löytyvät täältä. Seuran puheenjohtaja on Timo Kalliomäki, puh. 040 523 2068

Kirkonkylän kalastuskunnan alueen kalastuslupia myydään seuraavissa paikoissa:


Vanhankylän kalastuskunta

Vanhankylän Kalastuskunta myy kalastusluvat Isojoki-Lapväärtinjoelle Isojoen vanhankylän alueelle. Kalastusaika alueella on 1.4.-31.8. Perhokalastus alkaa 1.6. ja pättyy 31.8. Kalastuskunnan puheenjohtajana toimii Leevi Penttilä p. 0400 110 425

Vanhakylän alueella myös lupa-automaatti.


Villamo-Heikkilän kalastuskunta

Villamo-Heikkilän kalastuskunta myy kalastusluvat Isojoki-Lapväärtinjoelle Isojoen Villamo-Heikkilänkylän alueelle.  Seuran puheenjohtaja on Risto Eloranta. Kalastuslupia myyvät Kangasjärven leirintäalueen kahvila ja Cafe Meteora


Iivari-Polvenkylän kalastuskunta

Iivari-Polvenkylän kalastuskunta myy kalastusluvat Isojoki-Lapväärtinjoelle Iivarinkylän ja Polvenkylän seuduilla. Jaoston puheenjohtaja on Markus Akseli. Kalastuslupia myyvät Janne Akseli p. 0400 568 964 ja puheenjohtaja Markus Akseli p. 050 306 6856