Maaseutupalvelut

Isojoen kunta kuuluu maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen, jonka muodostavat Isojoen, Karijoen ja Teuvan kunnat, sekä Kauhajoen kaupunki. Tuen hakijoita yhteistoiminta-alueella on noin 800 ja viljeltyä peltopinta-alaa noin 44 000 ha. Vuonna 2020 sähköisen tukihakemuksen jätti 96,50 % tuen hakijoista.

Yhteistoiminta-alueen hallinnosta vastaa Kauhajoen kaupunki ja asiakaspalvelua tarjotaan kaikissa sopijakuntien palvelupisteissä. Isojoella maatalousyrittäjien apuna toimii maaseutusihteeri Mirjami Mattila. Katso tarkempaa tietoa maaseutupalveluista Kauhajoen kaupungin verkkosivuilta.


Välitämme viljelijästä

Melan Välitä viljelijästä -projektin kautta saat maatalousyrittäjänä maksutonta ja luottamuksellista apua silloin, kun henkiset voimavarasi tai taloudelliset resurssisi joutuvat koetukselle.
Avun saaminen alkaa yhteydenotosta projektityöntekijään. Mitä aiemmin haet apua, sitä helpommin asioita saadaan selvitettyä. Sinä olet yrityksesi tärkein voimavara, joten pidä itsestäsi huolta ja toimi ajoissa. Voit ottaa yhteyttä pienissäkin asioissa. Ei kannata odottaa, että tilanne kriisiytyy.

Autamme selvittämään kokonaistilannettasi ja kuuntelemme sinua. Etsimme yhdessä kanssasi selviytymiskeinoja muun muassa oman jaksamisesi tukemiseen, vaikeisiin perhetilanteisiin, maatilayrittämisen haasteisiin sekä talousongelmiin. Tarvittaessa ohjaamme sinut muiden asiantuntijapalveluiden piiriin.

Sinulla on mahdollisuus hakea projektista 500 euron arvoista ostopalvelusitoumusta. Ostopalvelusitoumuksia myönnetään henkisen jaksamisen tukemiseen (mm. terapia ja työnohjaus) sekä muuhun jaksamista tukevaan asiantuntija-apuun. Ostopalvelusitoumus on aina henkilökohtainen.


EU-tukihakemusten täyttäjät Isojoella

  • Eloranta Risto, puh: 06 263 6100 tai 0400 795 815
  • Jaakola Jouko, puh: 040 548 6038
  • Lauri tommi, puh: 040 539 5800
  • Ojala Erkki, puh: 0400 938 760
  • Ojanperä Juha, puh: 0400 160 617
  • EU-tukihakemuksia alueellamme täyttävät seuraavien henkilöiden lisäksi myös ProAgrian asiantuntijat

Maatalouslomitus

Lomituspalveluihin ovat oikeutettuja maatalousyrittäjät ja heidän perheenjäsenensä, joilla on pakollinen MYEL – vakuutus tai vakuutushakemus vireillä MELAssa. Lomituspalveluita voi saada myös osatyökyvyttömyyseläkkeellä tai kuntoutustuella olevat tai kun MYEL-vakuutus jatkuu eläkkeen rinnalla.

Oikeutettu on myös kotieläintalouden harjoittaja, jolla on vähintään 6 kotieläinyksikköä. Maatalousyrittäjä voi saada vuosilomaa 26 päivää ja tarvittaessa sijaisapua. Maksullista lomitusapua voi saada enimmillään 120 tuntia vuodessa eikä sen pitäminen saa vaarantaa vuosilomien ja sijaisapujen toteutumista. Vuosiloman saaminen edellyttää päätoimista kotieläintalouden harjoittamista.

Lomatoimisto löytyy Kauhajoen kaupungintalon 2. kerroksesta maataloustoimiston naapurista. Toimisto on avoinna maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 8-15:00, tiistaisin ja torstaisin klo 8-12:00. Puhelimet ovat avoinna arkipäivisin klo 8-15:00. Suosittelemme sähköistä asiointia melan nettisivujen kautta


Varaa lomasi ajoissa

Lomittajan työtehtäviin kuuluvat päivittäin välttämättömät kotieläinten hoitotyöt. Lomittajan työtehtäviin eivät kuulu kasvinviljelytyöt, metsätyöt, eivätkä rakennustyöt. Myös liitännäistoimintoihin liittyvät työt jäävät lomituspalvelujen ulkopuolelle.

Lomittajan työpäivän pituuden määrittämiseksi yrittäjän on ilmoitettava paikallisyksikölle tilan kotieläinten määrä ja laatu sekä käytettävät työmenetelmät. Ilmoitus pitää tehdä myös tilalla vakituisesti kotieläintalouden työtä tekevistä henkilöistä, myös heistä, joilla ei ole lomaoikeutta. Lisäksi tulee ilmoittaa, millä tehtäväosuudella kukin tilalla työskentelevä hoitaa tilan tehtäviä.

Varaa vuosilomasi lomatoimistosta vähintään 2 kk etukäteen, sesonkiajat 5 kk etukäteen. Monena vuonna jo lomahakemuksista (lokakuulla) on tullut enemmän sesonkiajan tilauksia kuin on mahdollista lomittaa. Sesongit ovat yleensä täysin varattuja 3 kuukautta etukäteen. Tasapuolisuuden vuoksi toivomme, että kaikki varaisivat korkeintaan 3–4 pv/talo koulujen lomaviikkojen aikana. Olisi myös hyvä, jos tilat, joissa ei ole kouluikäisiä lapsia, sijoittaisivat lomansa muulloin kuin koulujen syys- ja hiihtolomaviikoille.

Sesonkiajat:

  • Hiihtoloma (viikko 9 ja sitä edeltävä viikonloppu)
  • Kesäloma (n. 10. kesäkuu – 10. elokuuta)
  • Syysloma (viikko 42 ja sitä edeltävä viikonloppu)
  • Joulukuu/välipäivät (1. joulukuu – 6. tammikuu)

Vuoden 2022 alussa Alavus, Alajärvi, Kauhava ja Kauhajoki ja Kurikan yhdistyvät yhdeksi paikallisyksiköksi muodostaen Etelä-pohjanmaan maatalouslomituksen paikallisyksikön. Linni  https://kurikka.fi/tyo-ja-yrittaminen/lomituspalvelut/