Tarvitsetko tukea arjen hyvinvointiin, kuten esimerkiksi liikkumiseen, syömiseen tai jaksamiseen?

Mitä elintapaohjaus on?

Elintapaohjauksen tavoitteena on tukea hyvinvointia ja terveyttä sekä vahvistaa asiakkaan jaksamista omassa arjessa. Elintapaohjauksessa käydään yksilöllisen tarpeen mukaan läpi liikkumista, ravitsemustottumuksia, unta, palautumista ja jaksamista.

Kenelle elintapaohjaus on tarkoitettu?

Elintapaohjaus on tarkoitettu työikäisille 18-64 vuotiaille isojokisille, joilla on huoli omasta terveydestä, hyvinvoinnista ja jaksamisesta.

Elintapaohjauksen asiakkaalla voi olla esimerkiksi:

  • Vähäistä tai ei lainkaan liikuntaa
  • Haasteita ravinnon ja ruokailutottumusten kanssa
  • Haasteita palautumisen, levon ja laadukkaan unen kanssa
  • Haasteita painonhallinnassa
  • Halu muuttaa liikunta-, ruokailu- tai unitottumuksia, mutta tarvitsee tukea muutokseen
  • Useita sairauspoissaoloja, tai muita haasteita työelämässä edellä mainittujen syiden takia
  • Korkea verenpaine tai kolesteroli
  • Riski sairastua elintapasairauteen tai jo todettu sellainen (esim. tyypin II diabetes)

Elintapaohjausta tehdään aina asiakaslähtöisesti. Ohjaus perustuu yhteistyöhön, jossa pohditaan yhdessä pieniä tavoitteita, toimintamalleja ja käytännön ratkaisuja elintapojen muutokseen.

Miten pääsen mukaan elintapaohjaukseen?

Voit olla suoraan yhteydessä elintapa- ja liikunnanohjaaja Janika Karjalaan

  • viestittämällä tai soittamalla: +358408428680
  • sähköpostitse: janika.karjala@karijoki.fi

Sosiaali- ja terveysalan ihmiset saattavat myös suositella sinulle elintapaohjausta. Tulevaisuudessa mm. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue ohjaa asiakkaitaan elintapaohjaukseen.

Isojoella elintapaohjausta järjestetään kunnan vapaa-aikatoimen toimesta.

Ohjaus on maksutonta.