Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta valmistelee kunnanhallituksen sijasta valtuustolle hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tarkastuslautakunnan valmisteluvastuu on poikkeus kunnanhallituksen valmisteluvastuusta. Isojoen kunnan tarkastuslautakunnassa on 5 jäsentä.

Tarkastuslautakunnan keskeisin tehtävä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista. Tarkastuslautakunta myös valmistelee tilintarkastuspalvelujen hankinnan valtuustolle ja huolehtii kunnan ja tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Isojoen kunnan tarkastuslautakunta 2021-2025:

  • Simo Teikari, puheenjohtaja (Kesk)
  • Mauri Kankaanpää, varapuheenjohtaja (Kok)
  • Raili Järvenmäki (Kesk)
  • Tony Vaarainkorpi (PS)
  • Marja Pikkumäki (SDP)

Nimilyhenteet:

Kansallinen Kokoomus – Kok
Perussuomalaiset – PS
Suomen Keskusta – Kesk
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue – SDP