Veden laatu

Veden kovuus:

Isojoen kunnan vesilaitoksen jakama talousvesi on erittäin pehmeää. Veden kokonaiskovuuden keskiarvo on 0,28 mmol/leli 1,6 dH.

Veden pH

Vesilaitoksen jakaman talousveden happamuustaso eli pH-arvo on 7,4.

 

Veden fluoridipitoisuus

Fluoridia pidetään ihmiselle välttämättömänä hivenaineena. Liiallinen fluorin saanti aiheuttaa hammaskiilteen muodostumishäiriön, hammasfluoroosin. Alueilla, joiden vesilaitosten jakaman veden fluoridipitoisuus ylittää 1,5 mg/l, tulisi imeväisikäisten lasten ja odottavien äitien vedensaanti toteuttaa muilla tavoin. Talousveden fluoridipitoisuuden terveysperusteinen raja-arvo on 1,5 mg/l. Isojoen kunnan vesilaitoksen jakaman talousveden fluoridipitoisuus on alhainen, <0,24 mg/l, joten vaaraa liiallisen fluorin saannista talousvedestä ei ole.