Kuulutukset

Kuntalain 108 §:ssä säädetään kunnan ilmoituksista. Lakimuutoksen mukaan 1.6.2017 alkaen kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

Tältä sivulta löydät kunnan kuulutukset, mikäli kunnalla sellaisia meneillään on. Sivulta löytyvät myös koronaan liittyvät tiedotteet ja mahdolliset suunnitelmat.