Nuoriso

Isojoen vapaa-aikatoimi vastaa yhdessä hyvinvointilautakunnan ja eri yhteistyötahojen kanssa kunnassa tapahtuvasta nuorisotoiminnasta. Tavoitteena on tarjota paikkakunnan lapsille ja nuorille laadukkaita ja monipuolisia vapaa-ajanpalveluita sekä edistää lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia sekä paikkakunnalla viihtymistä.

Nuorisotoimi luo edellytyksiä omatoimiseen ja ohjattuun nuorisotoimintaan sekä tuottaa yksin tai yhdessä järjestöjen ja muiden yhteistyötahojen kanssa lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä tukevaa monipuolista harrastustoimintaa.

Nuori, nuorten kanssa touhuava tai nuorten asioiden edistäjä – ota rohkeasti yhteyttä nuorisotoimeen ja kerro meille ajatuksesi, ideasi tai yhteistyöhalukkuutesi!