Nähtävillä olevat kaavat

Kuulutus Surmankeitaan tuulivoimapuisto 23.2.-12.4.2024 

Surmankeitaan tuulivoimapuisto. Ympäristövaikutusten arviointiselostus 

Surmankeidas Liite 1 Arviointikriteerit/Vaikutuskohteen herkkyyden/arvon ja muutoksen suuruusluokan määrittämisessä käytetyt kriteerit 

Surmankeidas Liite 2 Yhteysviranomaisen lausunnon huomioon ottaminen 

Surmankeidas Liite 3 Rimpikankaan tuulivoimapuiston arkeologinen inventointi

Surmankeidas Liite 4 Näkymä alue analyysi ja havainnekuvasovitteet

Surmankeidas Liite 5 Surmankeitaan tuulivoimapuiston luontoselvitys

Liite 6 Natura arviointi Surmankeitaan tuulivoimahanke

Surmankeidas Liite 7 Melu- ja varjostusmallinnusraportti

Surmankeidas Liite 8 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 

Liite 9 Vireilletulovaiheen palautteet ja vastineet

Surmankeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava, kaavaselostus

Surmankeidas OYK KAAVALUONNOS VE1 kaavakartta

Surmankeidas OYK KAAVALUONNOS VE2 kaavakartta

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI