Perhepäivähoito

Perhepäivähoito on pienessä ryhmässä tapahtuvaa varhaiskasvatusta. Perhepäivähoidossa lapsi saa yksilöllistä hoitoa ja kasvatusta, josta vastaa yksi aikuinen. Työn keskiössä on arjen pedagogiikka, jossa korostuu laadukas vuorovaikutus, leikki, lämmin ja tuttu ilmapiiri sekä yhteinen osallisuus. Perhepäivähoidossa lapsi saa turvallisen alun kodikkaassa ja kiireettömässä ympäristössä.

Perhepäivähoitaja huolehtii itsenäisesti lapsiryhmänsä perushoidosta, ruokahuollosta, ulkoiluista, päivälevosta sekä muun toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Perhepäivähoidossa noudatetaan Isojoen kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa, joka toimii perhepäivähoitajan työvälineenä ja toiminnan suunnittelun pohjana. Perhepäivähoitajien esimiehenä toimii päiväkodin johtaja.

Perhepäivähoitaja voi työskennellä omassa kodissaan hoitaen enintään neljää (4) alle kouluikäistä ja yhtä (1) osapäivähoidossa olevaa esim. esiopetusikäistä lasta. Ryhmäperhepäiväkodeissa on enintään 12 lasta ja kolme hoitajaa.

Isojoella toimii perhepäivähoitoryhmä tarpeen mukaan.