Muut koulutuspalvelut

Kauhajoen opisto

Kauhajoen opisto tarjoaa opetusta muun muassa taiteen, musiikin ja kulttuurin, perusopetuksen, liikunnan ja hyvinvoinnin aloilla. Tarjonnassa on lukukauden ja lukuvuoden pituisia koulutuslinjoja, avointa yliopisto-opetusta ja lyhytkursseja.


SeAMK Maakuntakorkeakoulu

Seinäjoen ammattikorkeakoulu, SeAMK, tarjoaa koulutusta nuorille ja aikuisille.

Tarjolla on AMK-tutkintoja, ylempiä AMK-tutkintoja, avoimia AMK-opintoja ja tutkinnon osia. Opintoja voi suorittaa päivä- tai monimuoto-opiskelijana. Monimuoto-opintoja suoritetaan työn ja perhe-elämän ohessa varsin itsenäisesti etäyhteyksiä hyödyntäen.

Yrityksille SeAMK tarjoaa erikoistumis- ja täydennyskoulutuksia tai tarpeisiin suunniteltuja valmennuksia. Yrityksille suunnataan myös palveluita, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioyhteistyötä. Myös SeAMKin laboratoriot tarjoavat testaus-, mittaus- ja simulointipalveluita.

Lue lisää SeAMKin monimuotokoulutuksista ja yhteistyötarjonnasta yrityksille SeAMKin sivuilta.

Maakuntakorkeakoulu on SeAMKin maakunnallista toimintaa, joka toimii myös Suupohjan (Kauhajoki, Teuva, Isojoki ja Karijoki) alueella. Isojoen yhteyshenkilönä toimii korkeakouluasiamies Janika Hautaviita. Korkeakouluasiamies tukee aikuisopiskelua ja neuvoo koulutukseen liittyvissä asioissa oikealle ovelle.  Hänen toimipaikka sijatisee Kauhajoella.  Ota yhteyttä:
Janika Hautaviita
+358 40 830 2023
etunimi.sukunimi@seamk.fi
osoite: Topeeka 47 H, 61800 Kauhajoki
www.seamk.fi | lehti.seamk.fi

Ensisijaisesti hakuun ja tutkintoihin liittyviä kysymyksiä voi osoittaa SeAMKiin hakijapalvelut@seamk.fi. Maakuntakorkeakoulu tuo mahdollisuuksien mukaan alueelle koulutusta tai tutkinnonosia sekä palveluita yritysten kehittämiseen. Yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa järjestetään seminaareja ja yritysvalmennuksia.


Avoimet yliopistot ja ammattikorkeakoulut

Kotoa käsin opiskelun mahdollisuudet eivät rajoitu omaan maakuntaan, vaan hyödynnettävissä on koko avointen opistojen kirjo. Avoimessa yliopistossa voi suorittaa yliopistokursseja kotoa käsin ilman pääsykokeita. Suoritukset ovat hyväksiluettavissa korkeakoulujen tutkinto-opiskelussa.

Lue lisää avointen yliopistojen tarjonnasta ja etsi tarpeisiisi sopivia kursseja Opintopolku.fi-sivustolla.


Hankkeissa tuotetut koulutukset

Isojoella on jatkuvasti meneillään erilaisia omia ja yhteistyökumppaneiden kehittämishankkeita, joiden toimesta järjestetään usein hankkeen teemaan liittyviä vaihtuvia koulutuksia. Koulutuksia on tarjottu viime aikoina mm. yritysrahoituksesta, verkkokauppaliiketoiminnasta, verkkosivustojen kehittämisestä sekä tulevaisuuden työelämämuutoksiin vastaamisesta.