Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen henkilöstö tukee lapsen vanhempia tai muita huoltajia heidän kasvatustehtävässään.

Varhaiskasvatus Isojoella

Varhaiskasvatusta järjestetään Isojoella päiväkoti Nurmennukassa ja perhepäivähoitona hoitajien kotona.

Varhaiskasvatuksen toiminta lähtee lapsen hyvinvoinnista. Lapselle pyritään luomaan turvallinen ja kiireetön ympäristö, jossa tarjotaan mahdollisuus lapsen ikää vastaavaan suunnitelmalliseen toimintaan. Leikin, vuorovaikutuksen ja perheiden kanssa tehtävän yhteistyön merkitystä korostetaan.

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelmakokonaisuus on kolmitasoinen, joka koostuu valtakunnallisesta varhaiskasvatussuunnitelman perusteista, paikallisista varhaiskasvatussuunnitelmista sekä lasten varhaiskasvatussuunnitelmista.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tehtävänä on tukea ja ohjata varhaiskasvatuksen järjestämistä, toteuttamista ja kehittämistä sekä edistää laadukkaan ja yhdenvertaisen varhaiskasvatuksen toteutumista koko maassa.

Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu tukemaan ja ohjaamaan varhaiskasvatuksen järjestämistä. Suunnitelmaa laadittaessa on otettu huomioon paikalliset erityispiirteet, pedagogiset painotukset sekä lapsen tarpeet.

Lisäksi jokaiselle lapselle laaditaan oma henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma.