Tee kuntalaisaloite

Kuntalain 28 §:n mukaan kunnan asukaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloite tehdään vapaamuotoisesti, mutta kirjallisesti. Kuntalaisaloitteella on oltava merkitystä yleisemmällä tasolla kuin vain aloitteen tekijälle itselleen.

Voit lähettää aloitteen postitse osoitteella:
Isojoen kunta
PL 23, 64900 Isojoki

Aloitteen voi lähettää myös sähköpostilla osoitteeseen:
kunnanhallitus@isojoki.fi
Kirjaamo kirjaa aloitteen saapuneeksi ja se toimitetaan edelleen asianomaiselle kunnan viranomaiselle käsittelyä varten.