Vesi- ja viemärilaitoksen maksut

Isojoen kunnan vesi- ja viemärilaitoksen maksut 1.1.2020 alkaen

Vesiliittymismaksun määräytyminen

Vesihuoltolaitoksen liittymismaksu määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen perusteella seuraavasti:

Asuinhuoneistot ja vapaa-ajan asunto:

  • rakennuksessa yksi asuinhuoneisto (esim.ok-talo): 10 peruspistettä ja jokaista alkavaa 20 kerrosalaneliötä kohti 1 lisäpiste
  • rakennuksessa useampia asuinhuoneistoja:  ensimmäisestä huoneistosta 10 peruspistettä, seuraavat asuinhuoneistot 2-10 huoneistolta kultakin 7 peruspistettä ja jokaisen huoneiston kultakin alkavalta 20 kerrosalaneliöltä 1 lisäpiste

Liikehuoneistot:

  • vedenkulutus enint. 2 m3/vrk huoneistoa kohti jokaiselta huoneistolta 15 peruspistettä tai vedenkulutus yli 2 m3/vrk huoneistoa kohti 20 peruspistettä ja jokaisen huoneiston kultakin alkavalta 20 kerrosalaneliöltä 1 lisäpiste

Toimisto-, pankki-, virasto- yms. huoneistot:

  • jokaiselta huoneistolta 15 peruspistettä ja jokaisen huoneiston kultakin alkavalta 20 kerrosalaneliöltä 1 lisäpiste

Koulut:

  • jokaiselta luokkahuoneelta 10 peruspistettä ja lattiapinta-alan kultakin alkavalta 20 kerrosalaneliöltä 1 lisäpiste

Hoitolaitokset:

  • jokaiselta potilaspaikalta 5 peruspistettä  ja lattiapinta-alan kultakin alkavalta 20 kerrosalaneliöltä 1 lisäpiste

Teollisuuslaitokset yms:

  • jokaisessa tapauksessa erikseen laitoksen tai yrityksen arvioidun vuotuisen vedenkulutuksen perusteella
  • vedenkulutus 1-250 m3/v 10 peruspistettä, vedenkulutus 251-500 m3/v 17 peruspistettä, vedenkulutus 501-750 m3/v 24 peruspistettä jne.

Maatilat:

  • asuinrakennuksista kuten edellä ilmoitettu
  • maatilatalouteen liittyvä tavanmukainen tuotannollinen toiminta arvioidun keskimääräisen vuotuisen vedenkulutuksen perusteella vedenkulutus 1-75 m3/v 2 lisäpistettä, 76-150 m3/v 5 lisäpistettä, 151-250 m3/v 10 lisäpistettä jne.

Vesi- ja viemärilaskutus:

Asiakkaita laskutetaan pääsääntöisesti neljä kertaa vuodessa 3 kuukauden välein. Laskuista kolme perustuu arvioon (arviolasku) ja yksi tasauslasku. Kulutusarvio pohjautuu kiinteistön kulutushistoriaan.