Uusiutuvan energian hankkeet Isojoella

Isojoen kunnan alueella uusiutuvan energian kehittämiseen liittyvät hankkeet painottuvat pitkälti tuulivoimaan. Kunnassamme on eri vaiheissa olevia tuulivoimahankkeita noin 150 tuulivoimalan edestä. Osaa hankkeista on jo ryhdytty rakentamaan, osa on kaavoituksessa ja osa odottaa kaavan lainvoimaiseksi tulemista.

Vuoden 2023 loppuun mennessä Isojoella pystyssä olevia voimaloita oli kaikkiaan 29 kappaletta. Teemme hankkeiden osalta yhteistyötä useiden hanketoimijoiden kanssa. Isojoen kunnan alueella tuulivoimahankekehitystä tekevät CPC Finland Oy, OX2 Finland Oy, Neoen renewables Finland Oy ja Ilmatar Oy.

Isojoki on ilmastotyön edelläkävijä

Tuulivoimaloiden hiilipäästökompensaation johdosta, Isojoki on pystynyt strategiansa mukaisesti vähentämään kokonaishiilipäästöjään. Isojoen kunnan alueella kokonaishiilipäästöt ovat puolittuneet vuosien 2007-2020 välillä. Vuoden 2023 alun tilanteessa Isojoki on pystynyt vähentämään kokonaispäästöjään jo 80 prosenttia vuoteen 2018 verrattuna.

Isojoen alueella tuotetaan tällä hetkellä jo nyt huomattavasti enemmän uusiutuvaa energiaa, kuin sitä kunnassa kokonaisuutena kulutetaan. Lisäksi kunta on hyvin lähellä hiilineutraaliuutta. Isojoen kunnan tulevaisuuden tavoitteena on olla energiapositiivinen ja hiilinegatiivinen kunta. Tarkempaa tietoa Isojoen ja muiden kuntien kasvihuonekaasupäästöistä ja niiden kehityksestä löydät Suomen ympäristökeskuksen sivuilta täältä.

Isojoen kunnan strategiset ilmastotavoitteet 2023-2029
  • Olemme hiilineutraali kunta vuoteen 2025 mennessä
  • Edistämme vastuullista uudistuvaa energiantuotantoa, kiertotaloutta ja kestävää jätteidenkäsittelyä. Huolehdimme siitä, että toimimme ilmastovastuullisesti. Sitoudumme käyttämään kunnan omissa toiminnoissa ainoastaan uusiutuvilla menetelmillä tuotettua energiaa viimeistään 2024 alkaen.
  • Edistämme aurinkoenergian ja biokaasuinvestointien sijoittumista kuntaan.
  • Edistämme voimalinjojen yhteiskäyttöä.
  • Viestimme kunnan positiivisesta ilmastotyöstä aktiivisesti.