Uusiutuvan energian hankkeet Isojoella

Isojoen kunnan alueella uusiutuvan energian kehittämiseen liittyvät hankkeet painottuvat pitkälti tuulivoimaan. Kunnassamme on eri vaiheissa olevia tuulivoimahankkeita noin 100 tuulivoimalan edestä. Osaa hankkeista on jo ryhdytty rakentamaan, osa on kaavoituksessa ja osa odottaa kaavan lainvoimaiseksi tulemista.

Vuoden 2022 loppuun mennessä Isojoella pystyssä olevia voimaloita on kaikkiaan 24 kappaletta. Teemme hankkeiden osalta yhteistyötä useiden hanketoimijoiden kanssa. Isojoen kunnan alueella tuulivoimahankekehitystä tekevät CPC Finland Oy, OX2 Finland Oy ja Energiequelle Oy.

Kaavoitettuja ja lainvoimaisia tuulivoima-alueita Isojoella ovat tällä hetkellä Lakiakangas 2 ja 3, sekä Mikonkeitaan tuulivoima-alue. Isojoen ensimmäiset 12 voimalaa nousivat Lakiakangas 2:n tuulipuistoon vuonna 2019. Vuonna 2022 Lakiakangas 3 -tuulipuistoon rakentuu seuraavat 12 turbiinia. Mikonkeitaan tuulipuisto rakentuu lähivuosina, sillä puistoon on myönnetty rakennusluvat 5 voimalalle.

Isojoen kunnanvaltuusto hyväksyi keväällä 2021 Rajamäenkylän tuulivoimalapuiston osayleiskaavan. Kaava mahdollistaisi kaikkiaan 42 voimalan tuottamisen alueelle. Kaavasta on tehty valitus, jota käsitellään Vaasan hallinto-oikeudessa. Isojoen uusin tuulivoimahanke on nimeltään Surmankeitaan tuulivoimapuisto. Hankkeen osalta on käynnistetty osayleiskaavan laadinta ja ympäristövaikutusten arviointimenettely. Hankkeessa kaavoitetaan vähintään yhdeksää ja enintään 22 voimalaa alueelle.

Isojoki on ilmastotyön edelläkävijä

Tuulivoimaloiden hiilipäästökompensaation johdosta, Isojoki on pystynyt strategiansa mukaisesti vähentämään kokonaishiilipäästöjään. Isojoen kunnan alueella kokonaishiilipäästöt ovat puolittuneet vuosien 2007-2020 välillä. Vuoden 2023 alusta Isojoki on pystynyt vähentämään kokonaispäästöjään jo 80 prosenttia vuoteen 2018 verrattuna.

Isojoen alueella tuotetaan tällä hetkellä jo nyt huomattavasti enemmän uusiutuvaa energiaa, kuin sitä kunnassa kokonaisuutena kulutetaan. Lisäksi kunta on hyvin lähellä hiilineutraaliuutta. Isojoen kunnan tulevaisuuden tavoitteena on olla energiapositiivinen ja hiilinegatiivinen kunta. Tarkempaa tietoa Isojoen ja muiden kuntien kasvihuonekaasupäästöistä ja niiden kehityksestä löydät Suomen ympäristökeskuksen sivuilta täältä.

Tänne sivulle kootaan ajankohtaista tietoa tuulivoimasta ja kaavoituksesta Isojoen kunnan alueella.