Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa, joka huolehtii rakentamisen neuvonnasta, lupakäsittelystä ja valvoo rakennetun ympäristön tilaa kunnassa.

Rakennustarkastaja  myöntää luvat mm. omakotitaloihin, talousrakennuksiin, loma-asuntoihin, saunoihin, jne. Rakennustarkastaja suorittaa myös lupiin liittyvät katselmukset.

Rakennus- ja tiejaosto päättää isoimmista rakennusluvista, esim. teollisuushallit ja navetat.

Rakentamista ohjaa pääasiassa Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä -asetus, Suomen rakennusmääräyskokoelma ja kunnan alueelle hyväksytty rakennusjärjestys. Lisäksi kunnan alueella on asemakaava, ranta-alueilla ranta-asemakaava ja osayleiskaava, jotka määrittelevät niille alueille rakentamisen. Lisäksi on erinäisiä säännöksiä ympäristölaissa, tielaissa jne.