Tervetuloa Kökkäpääkaupunkiin!

Isojoki on yritteliäs, vajaan 2000 asukkaan kunta Etelä-Pohjanmaalla. Isojoella vallitsee yhteistyökykyinen, lämmin ja ihmisiä arvostava ilmapiiri. Isojokista yhteisöllisyyttä kuvaava sana ”kökkä” tarkoittaa talkoita. Yhdessä yhteisten asioiden toteuttaminen onkin tärkeä voimavaramme. Kaunis luonto ja turvallisuus tekevät paikasta hyvän elinympäristön sekä asukkaille että matkailijoille. Iloinen fiilis ja luontomatkailu saavat ihmiset palaamaan alueelle yhä uudelleen. Isojoki on ennakkoluuloton, välittävä ja rehellisen hyvä kunta.

Kuntastrategian mukaisesti Isojoki toimii luotettavana työnantajana, edistää yrittäjyyden kasvun mahdollisuuksia sekä pohtii ennakkoluulottomasti uusia mahdollisuuksia. Osaava henkilöstömme järjestää laadukkaat palvelut kuntalaisille. Pidämme tärkeänä sitä, että Isojoella viihdytään ja täällä on turvallista asua. Puhdas luonto ja tiivis aktiivinen yhteisö ovat ehdottomia valttejamme. Meillä pidetään toisesta huolta. Luonto tarjoaa myös hyvät mahdollisuudet matkailuun.

Palvelumme ovat kuntakokoon ja talouden kantokykyyn nähden hyvät. Isojoen kunta on älykäs sopeutuja, joka reagoi kuntakentän taloudellisiin ja toiminnallisiin muutoksiin nopeasti ja vastuullisesti. Isojoki toimii rohkeana ja aloitteellisena kumppanina ihmisiä osallistaen ja yhdessä suunnitellen. Alueellinen ja ylimaakunnallinen yhteistyö on meille tärkeää ja olennainen osa toimivia palveluita.