Epäkohtien ilmoituskanava

Isojoen kunta on ottanut henkilöstölleen käyttöön ilmoituskanavan epäkohdista ilmoittamiseen. Taustalla on vuoden alusta voimaan astunut ilmoittajansuojelulaki.

Lain tarkoituksena on nimenomaan vakavien väärinkäytöstä ilmoittamista varten luotava palvelu. Ilmoituskanavaan voi luottamuksellisesti ilmoittaa väärinkäytösepäilyistä tai säännösten, ohjeiden ja eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta. Ilmoituksen voi tehdä myös nimettömästi.

Ilmoituskanava tarjoaa henkilöstölle matalan kynnyksen välineen nostaa esiin epäkohtia. Ilmoituskanava tukee kuntaa toimimaan arvojensa mukaisesti ja viestii siitä, että laitonta ja ohjeiden vastaista toimintaa ei hyväksytä.

Sähköisenä kanavana toimii Suupohjan Seutupalvelukeskuksen valmistelema, anonyymin ilmoittamisen mahdollistava palvelu. Palvelu täyttää kaikki ilmoituskanavalta edellytettävät vaatimukset.

Ilmoittaminen on luottamuksellista ja väärinkäytöksistä ilmoittavia suojellaan vastatoimilla. Suojelu ei kuitenkaan koske henkilöitä, jotka tietoisesti ilmoittavat vääriä tai harhaanjohtavia tietoja.

Ilmoittajaan tullaan ottamaan ensikontakti seitsemän vuorokauden kuluessa ilmoituksesta. Kolmen kuukauden kuluessa annetaan palaute toimista, joita ilmoituksen perusteella on toteutettu tai aiotaan toteuttaa.

Ilmoitusten käsittelijöinä ovat hallintojohtaja Juha Mattila ja kunnanjohtaja Juha Herrala.

Kaikki ilmoitukset kirjataan.