Tietosuojakäytäntömme

Rekisteröidyn informointi

  • Asiarekisterit
  • Henkilöstö ja luottamushenkilörekisterit
  • Tallentava kameravalvonta
  • Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardan tietosuojaseloste

Rekisteröidyn oikeudet

Voit tarkistaa, mitä sinua koskevia henkilötietoja eri rekisterinpitäjät käsittelevät ja varmistaa, että sinua koskevat tiedot ovat oikeita. Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta löytyy tietoa, kuinka voit tarkistaa tai korjata tietosi.

Rekisteritietojen tarkistaminen tai korjaaminen