Esityslistat ja pöytäkirjat ja kuulutukset

Valtuuston, kunnanhallituksen, lautakuntien, jaostojen ym. esityslistat ja pöytäkirjat ovat julkisia dokumentteja. Toimielimien esityslistat julkaistaan niiden valmistuttua. Pöytäkirjojen tarkastuksen jälkeen toimielinten pöytäkirjat pidetään nähtävillä siten kuin toimielimet ovat siitä päättäneet.

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä eräiden kuntayhtymän toimielinten pöytäkirjojen nähtävänä pidosta säädetään kuntalaissa. Kuntalain 140 §:n mukaan päätöksen tiedoksianto kunnan jäsenelle on sidottu pöytäkirjan nähtävänä pitoon yleisessä tietoverkossa. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.