Toimialajako ja johtaminen

Henkilöstöorganisaatio avustaa luottamus- ja toimielimiä suunnittelussa, asioiden valmistelussa, toimeenpanossa ja valvonnassa. Henkilöstö vastaa kunnallisten palveluiden tuottamisesta kunnanvaltuuston ja muiden luottamushenkilötoimielinten määräämien päämäärien ja tavoitteiden mukaisesti. Kunnan organisaation sisäisestä jakautumisesta päättää kunnanhallitus.

Henkilöstöorganisaatio jakautuu osastoihin, joita johtavat osastopäälliköt. Kunnanjohtaja johtaa muun toiminnan ohella hyvinvointiosastoa. Osastot jakautuvat vastuualueisiin, palveluyksiköihin ja/tai toimintayksiköihin. Toimintayksikön esimies vastaa toimintayksikön toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa osastopäällikön alaisuudessa.

Isojoen kunnan osastojako:

  • Hallinto-, elinkeino- ja talousaosasto
  • Sivistysosasto
  • Tekninen osasto
  • Hyvinvointiosasto

Kunnan johtoryhmä

Isojoen kunnan johtoryhmä edustaa asiantuntijajohtajuutta luottamushenkilöpäätöksentekijöiden tukena. Sen tehtävänä ja tavoitteena on kunnan ja sen asukkaiden hyvinvointi, sekä toimintojen yhteensovittaminen yhteistyössä muun henkilöstön kanssa.

Johtoryhmän muodostavat kunnanjohtaja ja osastojen päälliköt. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti kunnanjohtajan kutsusta. Kunnanjohtaja voi kutsua johtoryhmän kokouksiin muitakin asiantuntijoita tarvittaessa.

Isojoen kunnan johtoryhmä:

  • Juha Herrala, Kunnanjohtaja
  • Juha Mattila, Hallintojohtaja
  • Jouni Niemi, Tekninen johtaja
  • Antti Oikarinen, Sivistystoimen johtaja / Rehtori