Korjausavustukset

Asuntojen korjausavustus on tarkoitettu parantamaan iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia kotona asumiseen sekä edistämään asuinrakennuskannan esteettömyyttä.

Vuoden 2017 alusta lähtien Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on toiminut korjausavustuksen myöntävänä viranomaisena. ARA vastaa avustusten hakemisesta, päätöksenteosta, maksamisesta sekä seurannasta.

Kunnalla ei ole korjausavustuslain mukaan lakisääteisiä tehtäviä. Kunta antaa ARAlle pyydettäessä lisätietoja sekä tekee ARAn valtuuttamana valvontakäyntejä.

Asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuslain (korjausavustuslaki) mukaan korjausavustus voidaan myöntää:

Iäkkään ja vammaisen henkilön asunnon korjaamiseen.  Avustuksen määrä enintään 50 % hyväksytyistä kustannuksista, erityisestä syystä enintään 70 % hyväksytyistä kustannuksista. Voidaan myöntää vain luonnolliselle henkilölle.
Hissin jälkiasentamiseen (hissiavustus)
Liikkumisesteen poistamiseen (esteettömyysavustus)
Hissin jälkiasentamiseen ja liikkumisesteen poistamiseen avustus on enintään 45 % hyväksytyistä kustannuksista. Hissi- ja esteettömyysavustus voidaan myöntää vain yhteisöille.

Avustusten hakeminen

Korjausavustuksissa on voimassa jatkuva hakuaika. Avustusta voi hakea internetissä ARAn verkkoasioinnissa. Tarkemmat ohjeet ARAn sivuilla. Myös postitse voi avustushakemuksen toimittaa osoitteeseen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, PL 30, 15141 LAHTI. Paperisia hakemuksia saa tulostettua ARAn verkkosivuilta www.ara/fi/korjausavustus, puhelimitse 029-525 0818. Myös kunnanvirastosta saat hakea hakemuksia.

Lisätietoja