Kuntastrategia

Kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.

Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:

  1. kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;
  2. palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
  3. kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
  4. omistajapolitiikka;
  5. henkilöstöpolitiikka;
  6. kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;
  7. elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta. Kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa säädetään kuntalain 110 §:ssä. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.

Hallintosääntö

Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline. Kunnassa on oltava hallintosääntö, jossa annetaan tarpeelliset määräykset kuntalaissa määritellyistä asioista. Hallintosäännön sisällöstä ja muutoksista päättää valtuusto. Kunnan hallinnossa on noudatettava hallintosäännön määräyksiä.

Muut ohjeet ja säännöt

Toimielimet ja osastot vastaavat niitä koskevien ohjeistuksien ja sääntöjen päivittämisestä. Voimassa olevat ohjeet ja säännöt näet klikkaamalla sivupalkissa olevia linkkejä. Tältä sivulta löydät muun muassa Isojoen kunnan graafisen ohjeistuksen, joka määrittelee kunnan visuaalisen ilmeen peruselementit ja niiden käyttötavat. Talouteen liittyvät dokumentit ja suunnitelmat löydät hallinto- ja talous -osiosta.