Nautiskele luonnon luksuksesta

Isojoki kuuluu Suupohjan seutukuntaan, joka on urbaania maaseutualuetta. Maisema on perinteistä pohjalaista ’aakeaa laakeaa’, jossa jokilaveat mutkittelevat. Omaleimaiseen luontoon kuuluvat myös suot ja ylänköiset metsämaat. Viime jääkausi on jättänyt jälkensä alueelle, josta löytyy Suomen toinen Unescon Geopark, Lauhanvuori-Hämeenkangas. Isojoella on oivat mahdollisuudet varsinkin luontoliikuntaan. Parhaimmat kohteet ja reitit löytyvät Lauhanvuoren kansallispuistosta.

Luontoon voi lähteä yksin, perheen kanssa, ystävien seurassa tai vaikka työporukalla. Pienikin luontoretki on virkistävä ja täynnä nähtävää ja koettavaa ja se antaa piristystä arkiseen ahertamiseen pitkäksi aikaa. Luonnossa liikkuessa on hyvä muistaa muutamia asioita, joita pitää ottaa huomioon.


Jokamiehenoikeudet

Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen oikeutta käyttää luontoa siitä riippumatta, kuka omistaa alueen tai on sen haltija. Luonnon käyttämiseen jokamiehenoikeuksien sallimissa rajoissa ei siis tarvita maanomistajan lupaa eikä oikeuksien käyttämisestä tarvitse maksaa mitään.

Jokamiehenoikeudella saat

 • liikkua jalan, hiihtäen ja pyöräillen luonnossa, kuten metsissä, luonnonniityillä ja vesistöissä
 • ratsastaa maastoa vahingoittamatta
 • oleskella ja yöpyä tilapäisesti alueilla, joilla liikkuminenkin on sallittua
 • poimia luonnonmarjoja, sieniä ja rauhoittamattomia kasveja
 • veneillä, uida ja kulkea jäällä
 • onkia ja pilkkiäonkiminen ja pilkkiminen on kielletty joissakin vesistöissä. Rajoitukset voi tarkistaa osoitteesta kalastusrajoitus.fi

Jokamiehenoikeudella et saa

 • haitata maanomistajan maankäyttöä
 • kulkea pihamailla, istutuksilla tai viljelyksessä olevilla pelloilla
 • kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita
 • ottaa kuivunutta tai kaatunutta puuta
 • ottaa sammalta tai jäkälää
 • tehdä avotulta toisen maalle
 • häiritä kotirauhaa esimerkiksi leiriytymällä liian lähellä asumuksia tai meluamalla
 • roskata ympäristöä
 • ajaa moottoriajoneuvolla maastossa
 • häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä ja poikasia
 • häiritä eläimiä
 • kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia
 • päästää koiraa yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikaksi varatulle alueelle, kunnostetulle ladulle tai urheilukentälle
 • pitää koiraa kytkemättömänä taajama-alueella, kuntopolulla tai toisen alueella
 • pitää koiraa kytkemättömänä 1.3. – 19.8. välisenä aikana joitain poikkeuksia lukuun ottamatta (finlex.fi).

Retkietiketti

Luonnon kunnioittaminen, liikkuminen, leiriytyminen, tulenteko ja roskaton retkeily – kun näitä koskevat säännöt ovat hallussa, olet valmis retkelle.

 • Kunnioita luontoa – älä muuta sitä. Pidä lemmikit kytkettynä.
 • Suosi merkittyjä reittejä ja noudata eri liikkumistapoja koskevia sääntöjä. Tarkista retkikohteesi liikkumisrajoitusalueet ja -ajat.
 • Leiriydy vain sallituille paikoille. Älä tiskaa tai peseydy suoraan vesistössä. Noudata autiotupien sääntöjä.
 • Tee tulet vain sallituille paikoille, suosi retkikeitintä. Älä tee tulta metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana.
 • Älä roskaa!