Omatoimikirjasto

ISOJOEN OMATOIMIKIRJASTON KÄYTTÖSÄÄNNÖT

1.   Isojoen kirjaston aukioloaikoja jatketaan omatoimikirjastoperiaatteella. Tämä tarkoittaa sitä, että omatoimikirjaston asiakkaat voivat käyttää kirjastoa myös silloin, kun henkilökunta ei ole paikalla. Omatoimikirjaston turvallisuutta valvotaan kulunvalvonnalla sekä tallentavalla kameravalvonnalla, jonka käytössä sovelletaan henkilötietolakia (523/1999).

2.   Omatoimikirjaston käyttöoikeuden saa kirjastosta sitoutumalla noudattamaan omatoimikirjaston käyttösääntöjä. Alle 18-vuotiaan asiakkaan omatoimikirjaston käyttöoikeuden hakee ja kirjaston käytöstä vastaa huoltaja. Huoltajan on oltava henkilökohtaisesti paikalla sopimusta tehtäessä. Käyttöoikeutta myönnettäessä tarkistetaan, että asiakkaan kirjastokorttiin on liitetty nelinumeroinen tunnusluku, jota käytetään ovella kirjautuessa, lainausautomaatilla sekä verkkokirjastossa. Kirjastokortti on henkilökohtainen. Mikäli asiakkaan kirjastokortti on käyttökiellossa, ei sisään kirjautuminen omatoimiaikana onnistu.

3.   Aineisto lainataan ja palautetaan automaatilla. Henkilökunta opastaa sen käytössä normaaleina aukioloaikoina. Palautettaessa aineisto lajitellaan automaatin antamien ohjeiden mukaisesti. Asiakas vastaa lainaamastaan ja palauttamastaan aineistosta.  Eepos-kirjastoista varattua aineistoa (seutuvaraus) voi lainata myös omatoimiajalla, mutta maksu suoritetaan henkilökunnan ollessa paikalla tai verkkomaksulla verkkokirjastossa. Varauksen voi lainata vain sillä kirjastokortilla, jolla varaus on tehty.

4.   Henkilökunnan palveluajan päätyttyä asiakkaiden on poistuttava kirjastosta ja kirjauduttava uudelleen sisälle omalla kirjastokortillaan ja tunnusluvullaan. Kirjastoon tultaessa ja sieltä lähdettäessä on huolehdittava, että ulko-ovi menee lukkoon.

5.   Omatoimikirjaston käyttäjät sitoutuvat noudattamaan Eepos-kirjastojen ja Isojoen omatoimikirjaston käyttösääntöjä sekä ylläpitämään siisteyttä ja järjestystä. Kirjasto on yleinen tila, jossa noudetaan järjestyslakia (612/2003). Järjestyslain nojalla kirjastossa on kiellettyä mm. päihteiden käyttö, järjestyksen häiritseminen esim. meluamalla sekä toiseen henkilöön kohdistuva fyysinen tai sanallinen käytös. Kirjaston käyttösääntöjen ja järjestyslain rikkominen voivat johtaa määräaikaiseen omatoimikirjaston käyttökieltoon. Rikkomuksista tehdään tarvittaessa rikosilmoitus poliisille.

6.   Kortilla ja tunnusluvulla pääsee omatoimiaikana sisään vain kortinhaltija. Jos huoltaja vierailee omatoimikirjastossa lasten kanssa, riittää huoltajan sisäänkirjautuminen. Sivullisia ei saa päästää omatoimiaikoina kirjastoon. Sisäänkirjautunut asiakas on vastuussa niin omasta kuin mukanaan tulleiden käyttäytymisestä sekä velvollinen korvaamaan mahdolliset vahingot sekä myös niiden henkilöiden aiheuttamat vahingot, jotka ovat tulleet kirjastoon hänen seurassaan tai samalla oven avauksella. Alaikäisen asiakkaan käyttäytymisestä ja mahdollisesti aiheuttamista vahingoista on vastuussa huoltaja.

7.   Aineiston kulkua valvotaan hälytin/varkaudenestoportilla. Jos portti hälyttää tilasta poistuttaessa, aineisto on lainattava uudelleen, koska aineisto tai osa siitä ei ole tallentunut lainausautomaatilla.

8.   Omatoimiajan päätyttyä kirjaston tiloista on poistuttava viipymättä sulkemiskuulutuksen jälkeen, ettei aiheuta hälytystä. Jos asiakas aiheuttaa toiminnallaan hälytyksen, on hän velvollinen korvaamaan hälytyksestä aiheutuneet kulut. Hälytysmaksu on 50 euroa.

9.   Omatoimiaikana kirjastossa ei saa järjestää kokoontumislaissa (530/1999) tarkoitettuja yleisiä kokouksia tai yleisötilaisuuksia ellei niistä ole sovittu erikseen kirjaston henkilökunnan kanssa.

10.  Tietokoneiden sekä lainaus- ja palautusautomaatin mahdollisia teknisiä ongelmia voidaan selvittää vasta, kun henkilökunta on paikalla. Hätätilanteita varten kirjaston tiskillä ja ilmoitustaululla on yleinen hätänumero sekä kiinteistön ongelmiin liittyen kunnan päivystävän talonmiehen numero.

 

Ohjeita kirjaston käyttöä varten omatoimiaikana

Kun olet lukenut käyttösäännöt ja allekirjoittanut kirjastolla käyttöoikeussopimuksen, merkitsemme asiakastietoihisi oikeuden Isojoen omatoimikirjaston käyttöön. Samalla saat oikeuden myös Kauhajoen ja Karijoen omatoimikirjastojen käyttöön.

Pääoven vasemmalla puolella on kirjautumisyksikkö. Käytä kirjastokorttiasi lukijassa ja näppäile nelinumeroinen  tunnusluku eli PIN-koodi.  Ovi avautuu sähköisesti ja järjestelmä ottaa kuvan asiakkaasta sekä tallentaa kirjautumistiedot kirjaston tietokantaan. Asiakkaan tulee huolehtia siitä, että ovi menee lukkoon kirjastoon tultaessa ja sieltä poistuttaessa.

Asiakas voi lainata ja palauttaa aineistoa automaatilla. Huom! Jos maksusi ovat 5 euroa tai yli, et voi lainata aineistoa automaatilla. Palautuksen jälkeen aineisto lajitellaan automaatin antamien ohjeiden mukaan joko palautuskärryyn tai automaatin alla olevaan laatikkoon. Varaamansa aineiston asiakas voi hakea varaushyllystä itse ja lainata automaatilla. Maksut voi maksaa kirjaston palveluaikana tai eeposkirjastot.fi-nettisivun kautta.

Kirjastosalin kaksi asiakastietokonetta ja tulostus niiltä ovat käytettävissä omatoimiaikana, mutta kopioiminen ja skannaus eivät ole mahdollisia. Asiakkaalla on mahdollisuus tulostaa A4-kokoisia tulosteita hintaan 30 senttiä/kpl. Oppimispesä on kiinni omatoimiaikana.

Sanomalehdistä Ilkka-Pohjalainen tuodaan  aamuisin joka päivä kirjaston ovien oikealla puolella olevaan postilaatikkoon. Päivän ensimmäinen lukija voi ottaa lehden postilaatikosta lehtilukusaliin. Uusimpia lehtiä ei lainata yöksi eikä viikonlopuksi.

Ulko-oven vasemmalla puolella oleva palautusluukku on tarkoitettu aineiston palautukseen, kun kirjasto on kiinni.