Toiminta-alueet ja kartat

Vesihuollon toiminta-alueet

Vesihuoltolain (119/2001) 7 §:n mukaan jokaiselle vesihuoltolaitokselle on määriteltävä toiminta-alue, josta laitoksella on huolehtimisvelvollisuus. Toiminta-alueeseen sisältyy määritellyt alueet vedenjakelulle ja viemäröinnille.

Vesihuoltolain mukaan toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi. Toiminta-alueita määritettäessä on myös huomioitava suurehkon asukasjoukon tarve sekä terveydelliset ja ympäristönsuojelulliset syyt (vesihuoltolaki 6 §).

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet on hyväksytty kunnanvaltuustossa 27.3.2002 § 11 ja 5.9.2011 § 23.