Ympäristö- ja eläinterveyspalvelut

Ympäristö- ja eläinterveyspalvelut Isojoella toteutetaan yhteistyössä Suupohjan kuntien kanssa. Palvelutuotannon vastuukuntana on Kauhajoen kaupunki. Lisätietoa ympäristöpalveluista ja tarkemmat yhteystiedot löydät Kauhajoen kaupungin verkkosivuilta.

Ympäristöpalveluiden päättävä toimielin on seudullinen ympäristölautakunta. Ympäristölautakunta vastaa erityislainsäädäntöön perustuvista viranomaistehtävistä omalla toimialallaan. Ympäristölautakunta huolehtii kuntien ympäristöhallinnosta annetussa laissa, ympäristösuojelulainsäädännössä, luonnonsuojelulaissa, ulkoilulaissa, terveydensuojelulaissa, elintarvikelainsäädännössä, tupakan myyntiä ja julkisten tilojen tupakointia rajoittavassa lainsäädännössä, nikotiinivalmisteiden myyntiä koskevassa lainsäädännössä ja eläinlääkintähuoltolaissa määrätyistä kunnille kuuluvista viranomaistehtävistä.

Ympäristölautakuntaan kuuluu 10 jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenkunnat nimeävät lautakuntaan jäsenet seuraavasti: Kauhajoki 5 jäsentä, Isojoki 1 jäsen, Karijoki 1 jäsen ja Teuva 3 jäsentä. Lautakunnan pöytäkirjat ja esityslistat julkaistaan Kauhajoen kaupungin verkkosivuilla.

Ympäristöpalveluiden puhelinnumero (Kauhajoen kaupungin vaihde) yhteydenottoja varten on (06) 2413 2000


Eläinlääkintähuolto ja löytöeläimet

Eläinlääkintähuolto vastaa peruseläinlääkäripalvelujen tuottamisesta tuotanto- harraste- ja lemmikkieläimille, myös kiireellisissä tapauksissa päivystysaikaan. Eläinlääkärit edistävät ja valvovat eläinten hyvinvointia sekä eläinten hyvää kohtelua. Eläinlääkintähuolto vastaa myös paikallisesti eläintautien vastustamisesta ja ennaltaehkäisystä sekä valvoo eläintuotantantotiloilla elintarvikkeiden alkutuotantoa. Lisätietoa ja eläinlääkintähuollon yhteystiedot löydät täältä.

Isojoen kunnalla on sopimus eläinsuojelulain mukaisesta kunnan alueella irrallaan tavattujen ja talteen otettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä. Irrallaan tavattujen ja talteen otettujen löytöeläinten vastaanottopaikkojen yhteystiedot löydät täältä.


Ympäristönsuojelu

Suupohjan kuntien yhteistyönä järjestettävä ympäristönsuojelu vastaa Isojoella, Karijoella, Kauhajoella ja Teuvalla kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvista tehtävistä. Ympäristönsuojeluviranomaisena toimii 10 jäseninen ympäristölautakunta sekä ympäristönsuojelun viranhaltijat. Lisätietoa ympäristösuojelupalveluista löydät täältä.

Ympäristönsuojelulle kuuluvia tehtäviä ovat:

  • Ympäristönsuojelulain mukaiset lupa-, hakemus- ja ilmoitusasiat sekä valvonta
  • Maa-ainestenoton lupa- ja valvontatehtävät
  • Jätelain ja jätehuoltomääräysten noudattamisen valvonta ja jätteenkeräyspaikkojen rekisteröinti
  • Vesilain valvonta ja kunnan viranomaiselle kuuluvien ojitusasioiden käsittely
  • Maastoliikennelain ja vesiliikennelain mukaisten lupien käsittely
  • Kunnan leirintäalueviranomainen
  • Vesihuoltolain tehtävät
  • Luonnonmuistomerkkien rauhoittaminen ja rahoituksen lopettaminen
  • Ympäristönsuojelun ja ympäristönsuojeluyhteistyön edistäminen
  • Ympäristön tilan seuranta

Ympäristöterveysvalvonta

Ympäristöterveysvalvonnan tehtävänä on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen sekä ennaltaehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa. Lisätietoa ympäristöterveysvalvonnan järjestämisestä ja yhteystiedot löydät täältä.

Ympäristöterveysvalvontaan liittyviä tehtäviä ovat muun muassa elintarvike- ja tupakkavalvonta, terveydensuojelu sekä eläinlääkintähuolto. Kunnan kuuluu huolehtia ympäristöterveyteen liittyvän lainsäädännön toimeenpanosta omalla alueellaan.

Sähköiset ilmoitukset voi lähettää osoitteeseen: ymparistoterveys@kauhajoki.fi