Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut

Aamu- ja iltapäiväoiminnan maksuperiaatteet 1.1.2010 alkaen:

  1. Aamupäivätoiminta: 20 euroa. Iltapäivätoiminta: 60 euroa. Maksimissaan 80 euroa.
  2. Mikäli lapsi on aamu- ja iltapäivätoiminnassa enintään 10 pv/kk, peritään puolet ko. maksuista, esim. iltapäivätoiminta tällöin 30 euroa.
  3. Sisaralennus aamu- ja iltapäivätoiminnassa, jos perheessä on muitakin lapsia aamu- ja iltapäivätoiminnan piirissä, max 15 euroa.
  4. Jos sairaudesta johtuva poissaolo kestää koko kuukauden, maksua ei peritä.
  5. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, peritään puolet kuukausimaksusta.
  6. Tilapäinen aamu- ja iltapäivätoimintamaksu 6 euroa/pv (huom! joitakin päiviä/vuosi).

Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat ottaen siihen on syytä (sosiaalityöntekijän lausunto).