Keskusvaalilautakunta

Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta. Keskusvaalilautakunta vastaa eri vaalien käytännön järjestelyistä. Keskusvaalilautakunnan jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa. Isojoen kunnan keskusvaalilautakunnan kokoonpano on 5 jäsentä.

Isojoen kunnan keskusvaalilautakunta 2021-2025:

  • Tapio Teikari, puheenjohtaja (Kesk)
  • Anja-Riitta Forsman, varapuheenjohtaja (Kok)
  • Marja-Liisa Santamäki (Kesk)
  • Matti Kankaanpää (PS)
  • Pentti Kivinen (SDP)

Nimilyhenteet:

Kansallinen Kokoomus – Kok
Perussuomalaiset – PS
Suomen Keskusta – Kesk
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue – SDP