Avustukset ja hakemukset

Isojoen kunnan talousarviossa varataan vuosittain määräraha paikallisen harrastus- ja järjestötoiminnan tukemiseen. Määrärahan jakamisesta päättää hyvinvointilautakunta.

Vuosi- ja kohdeavustuksia myönnetään paikallisille liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimintaa tuottaville toimijoille tai yhdistyksille.


Kulttuuriavustukset

Kulttuuritoimen avustukset tulevat hakuun keväällä ja ne ovat haettavissa kuluvan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Kulttuuritoimen avustusta voivat hakea kulttuuritoiminnan tukemista varten paikalliset järjestöt, yhteisöt ja yksityiset henkilöt. Avustuksia ei myönnetä matkakuluihin. Hakemuslomakkeita saa Isojoen kirjastosta ja kunnanvirastosta. Hakemuslomakkeen voi myös tulostaa tällä sivulla olevasta linkistä.

Hyvinvointilautakunnalle osoitetut hakemukset toimitetaan määräaikaan mennessä os. PL 4, 64901 ISOJOKI, Minnalle sähköpostiin minna.saari@isojoki.fi tai suoraan kirjastoon. Hyvinvointilautakunta myöntää kyläkirja-avustuksia niitä erikseen haettaessa.


Liikunta- ja nuorisotoimen avustukset

Liikunta- ja nuorisotoimen avustukset tulevat hakuun keväällä ja ovat haettavissa kuluvan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Hyvinvointilautakunta jakaa

 • Liikuntatoimen vuosi- ja kohdeavustuksia
 • Nuorisotoimen vuosi- ja kohdeavustuksia

Vuosiavustus on yleisavustus seuran/yh­dis­tyk­sen yleisen toi­minnan tu­kemiseen.

Kohdeavus­tus on yksittäinen avustus mm.

 • Palkkausavustus
 • Toimitila-avustus
 • Koulutusavustus
 • Leiritoiminta-avustus
 • Kansainvälisen toiminnan avustus
 • Toimintaa palvelevan kaluston tai vä­lineistön hankki­miseen myönnettävä avustus
 • Kerhotoiminnan järjestämiseen myönnettävä avustus
 • Muut erityisavustukset
 • Raittiuden edistämiseksi myönnettävä avustus

Hakemuslomakkeita saa virastotalon vapaa-aikatoimistosta. Hakemuslomakkeen voi myös tulostaa oikealla puolella olevasta linkistä. Hyvinvointilautakunnalle osoitetut hakemukset toimitetaan määräaikaan mennessä os. PL 4, 64901 ISOJOKI, suoraan vapaa-aikatoimistoon tai osoitteeseen maija.luomaniemi@isojoki.fi.