Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelut Isojoen kunnan alueella tuottaa Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (LLKY). Kuntayhtymä toimii Isojoen, Karijoen, Kauhajoen ja Teuvan alueella. LLKY:n perustehtävänä on tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun ja eläinlääkintähuollon palvelut yhteistoiminta-alueen asukkaille.

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä on kehityksen kärjessä kulkeva, asiakkaistaan, elinympäristöstään ja työntekijöistään huolehtiva sosiaali-, terveys- ja ympäristöpalvelujen tuottaja. Kestävän kehityksen mukaisesti LLKY panostaa ennalta ehkäisevään työhön korostaen ihmisten aktiivisuutta ja omatoimisuutta. Kuntayhtymän arvoja ovat turvallisuus, elämänmyönteisyys, hyvinvoinnin edistäminen, oikeudenmukaisuus, kunnioittaminen ja omatoimisuuden tukeminen.

Liikelaitoskuntayhtymän toimintaa ohjaa ja valvoo yhteistoiminta-alueen kunnista koottu 14 jäsenen johtokunta, jossa Isojoen kunnalla on kaksi jäsentä. LLKY:n verkkosivut löytyvät osoitteesta www.llky.fi.