Työ-ja elinkeinoministeriö

Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 -ohjelman ensimmäiset haut avautuneet!

Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 -ohjelma tukee elinkeino-, energia-, ilmasto-, innovaatio-, koulutus- ja työllisyyspolitiikkaa sekä syrjäytymisen ja köyhyyden vastaista työtä. Ohjelma sisältää Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) toimet.

Yritykset voivat hakea avustusta investointeihin ja kehittämistoimenpiteisiin. Kehittämistoimenpiteenä voidaan rahoittaa

  • yrityksen liiketoimintaosaamisen,
  • kansainvälistymisen,
  • tuotteiden,
  • palvelujen ja
  • tuotantomenetelmien kehittämistä,
  • hankkeiden valmistelua sekä
  • muuta niihin rinnastettavaa merkittävää yritystoiminnan kehittämistä.Tarkemmat tiedot yrityksen kehittämisavustuksen kriteereistä löytyvät ELY-keskusten hakuilmoituksista ja alueellisista rahoituslinjauksista.

KLIKKAA JA LUE LISÄÄ