Isojoen kunnan avoinna olevat työtehtävät

Matemaattisten aineiden lehtori

Isojoen kunnassa on avoinna matemaattisten aineiden lehtorin toistaiseksi voimassa oleva virka, jossa opetettavat aineet ovat matematiikka, fysiikka ja kemia. Viran täytössä pääaineena on matematiikka. Lisäksi kelpoisuus vaaditaan fysiikasta tai kemiasta. Eduksi katsotaan kelpoisuus kaikkiin kolmeen opetettavaan aineeseen. Virka täytetään 1.8.2022 alkaen.

Isojoki on yritteliäs kunta, jossa vallitsee yhteistyökykyinen ja ihmisiä arvostava ilmapiiri. Puhdas luonto ja iloinen elämänmeno ovat kuntamme erityispiirteitä. Toivotamme Sinut tervetulleeksi tiiviiseen työyhteisöömme, jossa tuemme toinen toisiamme.

Isojoen Koulukolmio on noin 160 oppilaan yhtenäiskoulu. Koulussamme on pienet opetusryhmät ja mukavat oppilaat. Toivomme sinulta yhteistyökykyä sekä kiinnostusta oppijalähtöisen toimintakulttuurin kehittämiseen. Henkilöstöetuina saat käyttöösi esimerkiksi ePassin hyvinvointi- ja liikuntaedut, sekä tunnin ohjattua liikuntaa viikossa.

Opetushenkilöstön kelpoisuudet määräytyvät asetuksen 986/1998 mukaan. Tehtävään valitun tulee esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valinnan suorittamisesta. Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan ja valinnassa noudatamme kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Hakemus, johon liitetään ansioluettelo, lähetetään 13.4.2022 klo 15.00 mennessä sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen koulutoimisto@isojoki.fi tai postitse osoitteella:

Isojoen kunnan koulutuslautakunta, PL 23, 64901 Isojoki.

Alkuperäiset todistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja antaa:

rehtori Antti Oikarinen, 0400 712244, etunimi.sukunimi@isojoki.fi


Erityisluokanopettaja

Isojoen kunta hakee erityisluokanopettajaa vakinaiseen virkaan 6–7 -luokkalaisille oppilaille 1.8.2022 alkaen.

Isojoki on yritteliäs kunta, jossa vallitsee yhteistyökykyinen ja ihmisiä arvostava ilmapiiri. Puhdas luonto ja iloinen elämänmeno ovat kuntamme erityispiirteitä. Toivotamme Sinut tervetulleeksi tiiviiseen työyhteisöömme, jossa tuemme toinen toisiamme.

Isojoen Koulukolmio on noin 160 oppilaan yhtenäiskoulu. Koulussamme on pienet opetusryhmät ja mukavat oppilaat. Tehtävänäsi on käynnistää toiminta 6–7 -luokkalaisille oppilaille perustettavaan pienryhmään. Sinulla on hyvä mahdollisuus muokata toiminnasta oman näköistäsi. Tehtävässä onnistuaksesi saat taaksesi muun organisaation tuen. Toivomme sinulta hyviä vuorovaikutus- ja ryhmänohjaustaitoja sekä kiinnostusta oppijalähtöisen toimintakulttuurin kehittämiseen. Henkilöstöetuina saat käyttöösi esimerkiksi ePassin hyvinvointi- ja liikuntaedut, sekä tunnin ohjattua liikuntaa viikossa

Opetushenkilöstön kelpoisuudet määräytyvät asetuksen 986/1998 mukaan. Tehtävään valitun tulee esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valinnan suorittamisesta. Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan ja valinnassa noudatamme kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Hakemus, johon liitetään ansioluettelo, lähetetään 13.4.2022 klo 15.00 mennessä sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen koulutoimisto@isojoki.fi tai postitse osoitteella:

Isojoen kunnan koulutuslautakunta, PL 23, 64901 Isojoki.

Alkuperäiset todistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja antaa:

rehtori Antti Oikarinen, 0400 712244, etunimi.sukunimi@isojoki.fi


Resurssiopettaja

Haemme RESURSSIOPETTAJAA Isojoen Koulukolmion yhtenäiskouluun määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.8.2022 – 31.7.2023.

Resurssiopettajan tehtävänä on tukea oppilaiden koulunkäyntiä opettajan työparina. Lisäksi tehtävään kuuluu tarvittaessa sijaistaa opettajien poissaoloja.

Resurssiopetus kohdentuu 1–5 -luokille. Viikkotyöaika on 24 tuntia.

Isojoki on yritteliäs kunta, jossa vallitsee yhteistyökykyinen ja ihmisiä arvostava ilmapiiri. Puhdas luonto ja iloinen elämänmeno ovat kuntamme erityispiirteitä. Toivotamme Sinut tervetulleeksi tiiviiseen työyhteisöömme, jossa tuemme toinen toisiamme.

Isojoen Koulukolmio on noin 160 oppilaan yhtenäiskoulu. Koulussamme on pienet opetusryhmät ja mukavat oppilaat. Toivomme sinulta yhteistyökykyä sekä kiinnostusta oppijalähtöisen toimintakulttuurin kehittämiseen. Henkilöstöetuina saat käyttöösi esimerkiksi ePassin hyvinvointi- ja liikuntaedut, sekä tunnin ohjattua liikuntaa viikossa.

Tehtävään valittavalta vaaditaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukainen luokanopettajan tai aineenopettajan kelpoisuus.

Tehtävään valitun tulee esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valinnan suorittamisesta. Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan ja valinnassa noudatamme kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Hakemus, johon liitetään ansioluettelo, lähetetään 13.4.2022 klo 15.00 mennessä sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen koulutoimisto@isojoki.fi tai postitse osoitteella:

Isojoen kunnan koulutuslautakunta, PL 23, 64901 Isojoki.

Alkuperäiset todistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja antaa:

rehtori Antti Oikarinen, 0400 712244, etunimi.sukunimi@isojoki.fi


6 koulunkäynninohjaajan tointa

Isojoen Koulukolmiossa on haettavana kaksi kokoaikaista toistaiseksi voimassaolevaa ja neljä määräaikaista osa-aikaista (25–30 h/vko) koulunkäynninohjaajan tehtävää lukuvuodesta 2022–2023 lähtien. Tehtävät sisältävät myös aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjausta.

Tehtävissä arvostetaan koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkintoa, lähihoitajan tutkintoa tai muuta alalle soveltuvaa koulutusta. Työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan.

Tehtävään valitun tulee esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valinnan suorittamisesta.

Tehtävissä on neljän kuukauden koeaika.

Vapaamuotoiset hakemukset lähetetään sähköpostitse Isojoen koulutoimistoon: koulutoimisto@isojoki.fi tai mahdolliset postitse toimitettavat hakemukset osoitteeseen Isojoen kunta, koulutoimisto, Teollisuustie 1A, 64900 Isojoki.

Hakuaika päättyy 13.4.2022 klo 15.00. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja antaa:

rehtori Antti Oikarinen, 0400 712244, etunimi.sukunimi@isojoki.fi