Presidentinvaalit 2024

Tasavallan presidentti valitaan suoralla, tarvittaessa kaksivaiheisella vaalilla. Presidentinvaali toimitetaan sunnuntaina 28.01.2024. Jos kukaan ehdokkaista ei saa ensimmäisessä vaalissa yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan toinen vaali sunnuntaina 11.02.2024. Vaalitoimitus molempina vaalipäivinä alkaa klo 9.00 ja päättyy klo 20.00.

Isojoen kunta on yhtenä äänestysalueena ja vaalipäivän äänestyspaikkana on Isojoen kunnanvirasto (valtuustosali, 2. kerros, hissi käytettävissä), osoite Teollisuustie 1 A, 64900 Isojoki.

Äänestäjän henkilöllisyyden toteaminen
Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle selvityksen henkilöllisyydestään (kuvallinen henkilöllisyystodistus). Mikäli äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää henkilölle maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Väliaikaista
henkilökorttia haettaessa hakijalla on oltava mukana kaksi poliisin ohjeiden mukaista passivalokuvaa.

Ennakkoäänestys
Isojoen kunnan yleinen ennakkoäänestyspaikka on Isojoen kunnanvirasto (valtuustosali, 2. krs, hissi käytettävissä), osoite Teollisuustie 1A, 64900 Isojoki.

Ennakkoäänestysajat:

Toinen vaali

  • ke-pe 31.1.-2.2.2024 klo 9.00-15.00
  • la-su 3-4.2.2024 klo 11.00-15.00
  • ma-ti 5-6.2.2024 klo 9.00-15.00

 

Ennakkoäänestys laitoksissa
Ennakkoäänestys järjestetään palvelukoti Koivukartanossa ja kehitysvammaisten hoitokoti Mäntyrinteessä vaalitoimikunnan ilmoittamina aikoina, joista ilmoitetaan toimipisteissä.

Kotiäänestys
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä
voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Vaalitoimikunta päättää kotiäänestyksen tarkemmasta ajankohdasta.
Kotiäänestystä haluavan henkilön on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle ensimmäisen vaalin osalta tiistaina 16.1.2024 klo 16.00 mennessä ja mahdollisen toisen vaalin osalta tiistaina 30.1.2024 klo 16.00 mennessä. Mikäli henkilö on ilmoittautunut ensimmäisen vaalin
kotiäänestykseen, ilmoittautuminen on voimassa myös mahdollisessa toisessa vaalissa. Ilmoittautumislomakkeita saa kunnanvirastosta sekä kunnan kotisivulta (www.isojoki.fi/kuulutukset).

Keskusvaalilautakunnan osoite on PL 23, 64901 Isojoki. Puhelimitse ilmoituksia ottaa vastaan keskusvaalilautakunnan sihteeri Juha Mattila, puh. 040-160 1030 sekä kunnan keskustoimiston henkilökunta, puh. 043-8200440