Insinööriopinnot käynnistyneet Suupohjassa

Suupohjassa käynnisyi elokuussa automaatio- ja konetekniikan insinööriopinnot. Opinnoissa aloitti 22 opiskelijaa, joista osa on myös Isojoelta. Koulutus järjestetään pääsääntöisesti Kauhajoella torstai- ja perjantai-iltaisin. Opinnot ovat vasta alkusuoralla mutta opiskelijat vaikuttavat todella motivoituneilta. Näistä osaajista yrityksemme saavat ammattitaitoista työvoimaa joka auttaa yrityksiämme menestymään!

Koronan myötä yleistynyt hybridiopetus mahdollistaa opintojen suorittamisen joustavasti ympäri Suupohjaa. Insinöörikoulutuksen ensimmäinen vuosi tehdään polkuopintoina. Opetus tapahtuu etäyhteyksiä hyödyntäen pienryhmässä Kauhajoella ja osin itsenäisesti, paikalla ollaan torstai ja perjantai iltaisin. Opintoihin liittyviä laboratorioharjoituksia tehdään Seinäjoella SeAMK:lla, jossa on koko Suomenkin mittakaavassa poikkeuksellisen laadukkaat ja monipuoliset laboratoriot. Polkuopintojen jälkeen hakeudutaan tutkinto-opiskelijaksi. Ryhmä jatkaa Kauhajoella ja tähän pääsee, kun polkuopinnoissa suorittaa hyväksytysti 45 opintopistettä.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu, SeAMK, tarjoaa koulutusta nuorille ja aikuisille. Tarjolla on AMK-tutkintoja, ylempiä AMK-tutkintoja, avoimia AMK-opintoja ja tutkinnon osia. Opintoja voi suorittaa päivä- tai monimuoto-opiskelijana. Monimuoto-opintoja suoritetaan työn ja perhe-elämän ohessa varsin itsenäisesti etäyhteyksiä hyödyntäen.

Lisätietoa:

Korkeakouluasiamies Pirjo-Leena Ketola
puhelin: +358 40 6807194
sähköposti: Pirjo-Leena.Ketola(a)seamk.fi