Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet Isojoella -kysely

Julkishallinnon tradenomiopiskelija Fiia-Maria Kivioja Satakunnan ammattikorkeakoulusta tekee opintoihin kuuluvaa opinnäytetyötä aiheesta ”Kunta lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäjänä”.
”Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet Isojoella” -kysely on osa opinnäytetyötä. Kyselyn toimeksiantajana on Isojoen kunnan vapaa-aikatoimi. Tarkoituksena on kartoittaa isojokisten lasten ja nuorten harrastusten nykytilannetta sekä toiveita sen tulevaisuuden suhteen. Kyselyn avulla pyritään myös vastaamaan kunnalle saapuneeseen kuntalaisaloitteeseen, jonka huolenaiheena on (käsityö)harrastusryhmien puute Isojoella.
Kysely on tarkoitettu Isojoella asuville 7-20-vuotiaille lapsille ja nuorille. Myös lasten ja nuorten vanhemmat/huoltajat voivat halutessaan vastata tähän kyselyyn (huom! Vain yksi vanhempi tai muu huoltaja täyttää lomakkeen yhtä lasta kohden). Jotkin kysymyksistä ovat erilaisia riippuen siitä, onko vastaajana lapsi vai tämän vanhempi/muu huoltaja.
Kyselyn täyttäminen vie 10-15 minuuttia. Vastaaminen on vapaaehtoista ja tapahtuu nimettömänä. Annettuja vastauksia ei voida yksilöidä ja vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Taustatietoja kysytään vain vastausten tilastollista käsittelyä varten. Kyselyn tuloksia käsitellään kootusti Fiian opinnäytetyössä sekä kunnan vapaa-aikatoimelle, kunnanvaltuustolle ja -hallitukselle luovutettavassa yhteenvedossa.
Kysely on avoinna 19.2.-3.3.3024.
Kyselyyn pääsee tämän linkin kautta: https://bit.ly/kyselyisojoki2024 tai lukemalla puhelimella kuvan QR-koodin.
Mikäli haluat lisätietoja kyselystä, voit laittaa sähköpostia osoitteeseen fiia-maria.kivioja@student.samk.fi tai maija.luomaniemi@isojoki.fi.
Kiitos etukäteen vastauksestasi!
Terv. Fiia-Maria ja vapaa-aikatoimi