Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain mukaista perusopetuksen oppilaille suunnattua toimintaa, jonka kokonaisuudesta vastaa kunta. Perusopetuslain mukaisesti Opetushallitus päättää aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä antamalla toimintaa varten perusteet, joiden mukaan toimintaa tulee järjestää.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa tulee tarjota kunnassa toimivien koulujen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille kunnan päättämässä laajuudessa.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan yleisenä tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä. Toiminnan tavoitteena on tukea myös kodin ja koulun kasvatustyötä. Toiminnalla pyritään vähentämään lasten yksinäistä aikaa ilman aikuisen läsnäoloa ennen ja jälkeen koulupäivän.

Toiminta tarjoaa lapsille monipuoliset mahdollisuudet osallistua ohjattuun ja virkistävään toimintaan sekä mahdollistaa levon rauhallisessa ympäristössä, ammattitaitoisen ja tehtävään soveltuvan henkilön valvonnassa.

Isojoella aamu- ja iltapäivätoiminnan piiriin kuuluvat myös esikoululaiset. Koululaisten/esikoululaisten iltapäivätoiminta on siirtynyt elokuussa 2012 hallinnollisesti koulun puolelle. Koululaisten tarvitsema aamupäivähoito ja iltahoito järjestetään edelleen päivähoidon toimesta.