Europarlamenttivaalit 2024

Sunnuntaina 9.6.2024

 Vaalipäivän äänestyspaikkana
Isojoen kunnanvirasto (valtuustosali, 2. kerros, hissi käytettävissä), osoite Teollisuustie 1 A, 64900 Isojoki. Vaalitoimitus vaalipäivänä alkaa klo 9.00 ja päättyy klo 20.00.

Ennakkoäänestys

Isojoen kunnan yleinen ennakkoäänestyspaikka on Isojoen kunnanvirasto (valtuustosali, 2. krs, hissi käytettävissä), osoite Teollisuustie 1A, 64900 Isojoki.

Ennakkoäänestysajat:

Ke-Su 29.- 31.05.2024 klo 9.00-15.00
La-Su 01.- 02.06.2024 klo 11.00-15.00
Ma-Ti 03.- 04.06.2024 klo 9.00-15.00

Äänestäjän henkilöllisyyden toteaminen.

Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle selvityksen henkilöllisyydestään (kuvallinen henkilöllisyystodistus). Mikäli äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää henkilölle maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Väliaikaista henkilökorttia haettaessa hakijalla on oltava mukana kaksi poliisin ohjeiden mukaista passivalokuvaa.

Ennakkoäänestys laitoksissa

Ennakkoäänestys järjestetään palvelukoti Koivukartanossa ja kehitysvammaisten hoitokoti Mäntyrinteessä vaalitoimikunnan ilmoittamina aikoina, joista ilmoitetaan toimipisteissä.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Vaalitoimikunta päättää kotiäänestyksen tarkemmasta ajankohdasta.

Kotiäänestystä haluavan henkilön on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 28.5.2024 klo 16.00 mennessä. Keskusvaalilautakunnan osoite on PL 23, 64901 Isojoki. Puhelimitse ilmoituksia ottaa vastaan virka-aikana keskusvaalilautakunnan sihteeri Juha Mattila, puh. 040-160 1030 sekä kunnan keskustoimiston henkilökunta, puh. 043-820 0440.

Ilmoittautumislomakkeita saa kunnanvirastosta sekä osoitteesta