Ympäristönsuojelu

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän järjestämä ympäristönsuojelu vastaa Isojoella, Karijoella, Kauhajoella ja Teuvalla kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvista tehtävistä. Ympäristönsuojeluviranomaisena toimii 10 jäseninen ympäristölautakunta sekä ympäristönsuojelun viranhaltijat. Ympäristölautakunnan keskeinen tehtävä ympäristönsuojelussa on toimia yleisen ympäristönsuojelun edun valvojana ja asiantuntijana paikallistasolla. Lisätietoa löydät kuntayhtymän kotisivuilta.

Ympäristönsuojelulle kuuluvia tehtäviä ovat:

  • Ympäristönsuojelulain mukaiset lupa-, hakemus- ja ilmoitusasiat sekä valvonta
  • Maa-ainestenoton lupa- ja valvontatehtävät
  • Jätelain ja jätehuoltomääräysten noudattamisen valvonta ja jätteenkeräyspaikkojen rekisteröinti
  • Vesilain valvonta ja kunnan viranomaiselle kuuluvien ojitusasioiden käsittely
  • Maastoliikennelain ja vesiliikennelain mukaisten lupien käsittely
  • Kunnan leirintäalueviranomainen
  • Vesihuoltolain tehtävät
  • Luonnonmuistomerkkien rauhoittaminen ja rahoituksen lopettaminen
  • Ympäristönsuojelun ja ympäristönsuojeluyhteistyön edistäminen
  • Ympäristön tilan seuranta

Yhteydenotto

Puh. (06) 24132000

Yhteydenotot toivotaan ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen: ymparistoterveys@llky.fi

Sähköpostiviestissä tulee yksilöidä, mitä asia koskee ja missä se sijaitsee (osoite tai kiinteistötunnus) sekä yhteystiedot vastausta ja lisätietojen pyyntöä varten.

Ympäristövahinkotapauksessa kun esim. öljyä, kemikaalia  tai muuta ympäristölle haitallista ainetta on päässyt vuotamaan maaperään, vesistöön tai viemäriin, tulee ottaa viipymättä yhteyttä pelastuslaitokseen sekä valvontaviranomaiseen, joko liikelaitoskuntayhtymään tai Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen puh. 0295 027 500.