Lapsiperheiden palvelut

Lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut Isojoella järjestää Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä LLKY:n perhekeskus. Perhekeskuksesta löydät kaikki lapsille ja perheille suunnatut hyvinvointia, kasvua ja kehitystä edistävät palvelut.

Lapsella on oikeus tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen, turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön. Lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään tuetaan niin, että he voivat kasvaa ja kehittyä omissa kodeissaan. Silloin, kun lapsen elämän olosuhteet vaarantuvat, lapselle on taattava mahdollisimman hyvä hoito kodin ulkopuolella.

Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen perustehtävä on sosiaalityön palvelujen tuottaminen ja kehittäminen liikelaitoskuntayhtymän alueen lapsille ja lapsiperheille asiakaslähtöisesti, yhdenvertaisesti ja ennaltaehkäisevästi kuntien palvelutarpeen mukaisena yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Neuvolapalveluihin kuuluvat perhesuunnittelu- ja äitiysneuvola, lastenneuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, aikuisvastaanotot, erilaiset seulontatutkimukset, työttömien terveystarkastukset ja omais- ja perhehoitajien terveystarkastukset. Toiminnassa keskeistä on sairauksien ennaltaehkäisy ja varhainen toteaminen.

Tutustu lapsiperheiden palveluihin LLKY:n kotisivuilla ja tule yhdessä kehittämään unelmien perhekeskusta! Otamme vastaan ideoita ja toiveita sähköpostitse osoitteeseen perhekeskusideat@llky.fi