Palveluasuminen

Ikäihmisten palveluasumisen palvelut tuottaa Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä LLKY. Palveluasumisen tarkoituksena on tuottaa kodinomaisia palveluja tukien asiakkaan itsenäistä selviytymistä ja ohjaamalla asukkaita kuntouttavan työotteen keinoin.Tavoitteena on, että mahdollisimman pitkään pystyttäisiin estämään tarve laitoshoidon palveluille. Toiminnassa korostetaan asiakaslähtöisyyttä, kodinomaisuutta, virikkeellisyyttä, inhimillisyyttä ja asiakkaan omien voimavarojen tukemista.

Palveluasumista tuotetaan omana toimintana kaikissa kuntayhtymän kunnissa. Tehostettua palveluasumista tarjoavat Sanssinkoti ja Asuulikoti Kauhajoella, Koivukartano ja Kultatähkä Isojoella, Henriikkakoti Teuvalla sekä Saliininkoti Karijoella. Oma tavallisen palveluasumisen yksikkö on Niittyleinikki Teuvalla.

Omaa palveluntuotantoa täydennetään ostamalla tavallista ja tehostettua palveluasumista ostopalvelusopimuksilla sekä yksittäisillä harkinnanvaraisilla maksusitoumuksilla yksityisiltä palveluasumisen yrittäjiltä sekä kolmannen sektorin toimijoilta.

Löydät lisätietoa palveluasumisesta ja ohjeet palveluasumispaikan hakemiseen LLKY:n verkkosivuilta.