Kotihoidon palvelut

Kotihoidon palvelut Isojoella toteuttaa Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Kotihoidon palveluita myönnetään asiakkaalle hänen yksilöllisen tarpeensa mukaisesti joko säännöllisenä tai tilapäisenä (maksimissaan 3 kk) palveluna. Kotihoito on tarkoitettu erityisesti asiakkaille, jotka tarvitsevat hoivaa, huolenpitoa tai sairaanhoidollista apua runsaasti ja säännöllisesti. Kotihoidon palveluja ovat kotipalvelu, kotisairaanhoito ja yöpartion käynnit. Palvelut toteutetaan asiakaslähtöisesti ja asiakkaan toimintakykyä edistävällä työotteella.

Kotihoidon henkilökunta työskentelee joka päivä kahdessa vuorossa, aamuin, illoin. Yöaikaan Isojoella päivystää kotihoidon yöpartio. Toimintamallina henkilökunnalla on omahoitajuus. Tarkoitus on tukea asiakkaan itsenäistä selviytymistä, omatoimisuutta ja elämänhallintaa. Kotihoidon palveluista löydät lisätietoa LLKY:n verkkosivuilta.

Senioriasuminen

Isojoen terveyskeskuksen välittömässä yhteydessä sijaitsevat senioriasumiseen hyvin soveltuvat Willa Wilma ja Willa Walter tarjoavat ikäihmisille turvallista omatoimista asumista Isojoen keskustassa. Willa Walterista on esimerkiksi suora sisäyhteys Koivukartanon asumispalveluyksikön ruokalaan. Willa Wilma ja Walter ovat käytännössä kunnan vuokra-asuntoja palveluiden välittömässä läheisyydessä. Kotihoito toteuttaa asukkaille kattavat palvelut. Vapaita asuntoja voi kysyä kunnan tekniseltä osastolta tai LLKY:n ikäluotsin kautta.

Kotihoidon asiakkaaksi tuleminen

Kotihoidon piiriin voidaan ottaa asiakas:

  • joka ei toimintakyvyn laskun vuoksi selviydy itsenäisesti, omaisten tai läheisten tuella tai muulla tavoin tuettuna omassa kodissaan, ja hänen hoitonsa vaatii erityistä ammattitaitoa
  • joka on omaistensa hoidossa, ja omaiset tarvitsevat tekemänsä hoitotyön tueksi kotihoitoa
  • joka yöaikaisen turvattomuuden tai hoidon tarpeen vuoksi tarvitsee yöaikaisia käyntejä kotona pärjäämisen tukemiseksi
  • jonka saattohoito toteutetaan kotona yhteistyössä kotisairaalan ja omaisten kanssa asiakkaan ja hänen omaistensa toiveesta
    • Saattohoitotilanteessa asiakkaan palveluntarve ja kotisaattohoidon mahdollisuus arvioidaan moniammatillisesti yhteistyössä asiakasta hoitavan lääkärin, asiakkaan, omaisten ja muun tarvittavan tukiverkoston kanssa.
  • mikäli asiakas kuuluu erityislainsäädännön piiriin, ja saa vastaavat kotona asumista tukevat palvelut ko. erityislainsäädännön kautta, ei asiakkaalle myönnetä kotihoidon palveluja ikäihmisten palvelujen puolelta vaan erityislainsäädännön nojalla

Uusien asiakkaiden kohdalla ensimmäinen yhteydenotto kotihoidon tarpeesta tulee aina ottaa asiakasohjausysikkö IkäLuotsiin.

Isojoen kotihoidon omavalvontasuunnitelma löytyy täältä.